• Освітні програми, НМЗ та анотації дисциплін

 

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

/ рік затвердження

Дисципліни, що вивчаються (НМЗ та анотації):

Обов’язкові дисципліни

Дисципліни за вибором

Практична підготовка

Перший (бакалаврський )  рівень   освіти

071 Облік і оподаткування

«Бізнес-аналітика і аудит»

2020

НМЗ дисциплін

НМЗ дисциплін

НМЗ

«Бізнес-аналітика і аудит»

2022

НМЗ дисциплін

НМЗ дисциплін 

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування

“Банківська справа та  фінансовий консалтинг”

2020

НМЗ дисциплін

НМЗ дисциплін

НМЗ

“Банківська справа та фінансовий консалтинг”

2022

НМЗ дисциплін

НМЗ дисциплін

 

073 Менеджмент

«Менеджмент і глобальний бізнес»

2020

НМЗ дисциплін

НМЗ дисциплін

НМЗ

«Менеджмент і глобальний бізнес»

2022

НМЗ дисциплін

НМЗ дисциплін

 

«Цифровий менеджмент в бізнесі»

2022

 

НМЗ дисциплін

 

122 Комп’ютерні науки

«Комп’ютерні науки та інформаційні технології в бізнесі»

2020

НМЗ дисциплін

НМЗ дисциплін

НМЗ

«Комп’ютерні науки та інформаційні технології в бізнесі»

2021

НМЗ дисциплін

НМЗ дисциплін

 

125

Кібербезпека

«Кібербезпека у фінансових технологіях»

2020

НМЗ дисциплін

НМЗ дисциплін

НМЗ

«Кібербезпека у фінансових технологіях»

2021

НМЗ дисциплін

НМЗ дисциплін

 

Другий  (магістерський )  рівень   освіти

071 Облік і оподаткування

«Облік і аудит в управлінні бізнес-процесами»

2022

НМЗ дисциплін

НМЗ дисциплін

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування

«Фінансові технології та банківський менеджмент»

2022

НМЗ дисциплін

НМЗ дисциплін

 

073 Менеджмент

«Менеджмент організацій та адміністрування»

2022

НМЗ дисциплін

НМЗ дисциплін

 

122 Комп’ютерні науки

«Комп’ютерні науки»

2022

НМЗ дисциплін

НМЗ дисциплін