• Освітні програми, НМЗ та анотації дисциплін

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

/ рік затвердження

Дисципліни, що вивчаються  протягом

навчального року  (НМЗ та анотації):

РПНД

Обов’язкові дисципліни

Дисципліни за вибором

Освітні компоненти практичної підготовки та атестації  за фахом

Перший (бакалаврський )  рівень   освіти

 

014.09 Середня освіта (Інформатика)

 

«Середня освіта (Цифрові технології в освіті: Інформатика та Фінансова грамотність»

1-й рік навчання

2024

 

РПНД 1 сем.

НМЗ дисциплін

 

 

РПНД 2 сем.

 

071 Облік і оподаткування

«Бізнес-аналітика і аудит»

4-й рік навчання

2020

РПНД 7 сем.

НМЗ    дисциплін

НМЗ дисциплін

НМЗ

РПНД 8 сем.

«Бізнес-аналітика і аудит»

3-й рік навчання

2021

РПНД 5 сем.

НМЗ дисциплін

НМЗ дисциплін

НМЗ

РПНД 6 сем.

«Бізнес-аналітика і аудит»

2-й рік навчання

2022

РПНД 3 сем.

НМЗ дисциплін

НМЗ дисциплін

 

РПНД 4 сем.

«Бізнес-аналітика і аудит»

1-й рік навчання

2024

РПНД 1 сем.

НМЗ дисциплін

 

 

РПНД 2 сем.

072 Фінанси, банківська справа та страхування

«Банківська справа та  фінансовий консалтинг»

4-й рік навчання

2020

РПНД 7 сем.

НМЗ дисциплін

НМЗ дисциплін

НМЗ

РПНД 8 сем.

«Банківська справа та фінансовий консалтинг»

3-й рік навчання

2021

РПНД 5 сем.

НМЗ дисциплін

НМЗ дисциплін

НМЗ дисциплін

РПНД 6 сем.

«Банківська справа та фінансовий консалтинг»

2-й рік навчання

2022

РПНД 3 сем.

НМЗ дисциплін

 

 

РПНД 4 сем.

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

«Банківська справа та фінансовий консалтинг»

1-й рік навчання

2023

РПНД 1 сем.

НМЗ дисциплін

 

 

РПНД 2 сем.

«Банківська справа та фінансовий консалтинг»

1-й рік навчання

2024

РПНД 1 сем.

НМЗ дисциплін

 

 

РПНД 2 сем.

073 Менеджмент

«Менеджмент і глобальний бізнес»

4-й рік навчання

2020

РПНД 7 сем.

НМЗ дисциплін

НМЗ дисциплін

НМЗ

РПНД 8 сем.

«Менеджмент і глобальний бізнес»

3-й рік навчання

2021

РПНД 5 сем.

НМЗ дисциплін

НМЗ дисциплін

НМЗ

РПНД 6 сем.

«Менеджмент і глобальний бізнес»

2-й рік навчання

2022

РПНД 3 сем.

НМЗ дисциплін

НМЗ дисциплін

 

РПНД 4 сем.

«Цифровий менеджмент в бізнесі»

2-й рік навчання

2022

РПНД 3 сем.

НМЗ дисциплін

НМЗ дисциплін

 

РПНД 4 сем.

«Цифровий менеджмент в бізнесі»

1-й рік навчання

2023

РПНД 1 сем.

НМЗ дисциплін

 

 

РПНД 2 сем.

«Цифровий менеджмент в бізнесі»

1-й рік навчання

2024

РПНД 1 сем.

НМЗ дисциплін

 

 

РПНД 2 сем.

122 Комп’ютерні науки

«Комп’ютерні науки та інформаційні технології в бізнесі»

4-й рік навчання

2020

РПНД 7 сем.

НМЗ дисциплін

НМЗ дисциплін

НМЗ

РПНД 8 сем.

«Комп’ютерні науки та інформаційні технології в бізнесі»

3,2-й рік навчання

2021

РПНД 5;3 сем.

НМЗ дисциплін

НМЗ дисциплін

НМЗ

РПНД 6;4 сем.

«Комп’ютерні науки та інформаційні технології в бізнесі»

1-й рік навчання

2023

РПНД 1 сем.

НМЗ дисциплін

НМЗ дисциплін

 

РПНД 2 сем.

«Комп’ютерні науки та інформаційні технології в бізнесі»

1-й рік навчання

2024

РПНД 1 сем.

НМЗ дисциплін

 

 

РПНД 2 сем.

125

Кібербезпека

«Кібербезпека у фінансових технологіях»

4-й рік навчання

2020

РПНД 7 сем.

НМЗ дисциплін

НМЗ дисциплін

НМЗ

РПНД 8 сем.

«Кібербезпека у фінансових технологіях»

3,2-й рік навчання

2021

РПНД 5;3 сем.

НМЗ дисциплін

НМЗ дисциплін

НМЗ

РПНД 6;4 сем.

125

Кібербезпека та захист інформації

«Кібербезпека у фінансових технологіях»

1-й рік навчання

2023

РПНД 1 сем.

НМЗ дисциплін

 

 

РПНД 2 сем.

«Кібербезпека у фінансових технологіях»

1-й рік навчання

2023

РПНД 1 сем.

НМЗ дисциплін

 

 

РПНД 2 сем.

Другий  (магістерський )  рівень   освіти

071 Облік і оподаткування

«Облік і аудит в управлінні бізнес-процесами»

2022

РПНД 3 сем.

 

НМЗ дисциплін

НМЗ

 

«Облік і аудит в управлінні бізнес-процесами»

2023

РПНД 1 сем.

НМЗ дисциплін 

НМЗ дисциплін

 

РПНД 2 сем.

«Облік і аудит в управлінні бізнес-процесами»

2024

РПНД 1 сем.

НМЗ дисциплін 

НМЗ дисциплін 

 

РПНД 2 сем.

072 Фінанси, банківська справа та страхування

«Фінансові технології та банківський менеджмент»

2022

РПНД 3 сем.

НМЗ дисциплін

НМЗ дисциплін

НМЗ

 

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

«Фінансові технології та банківський менеджмент»

2023

РПНД 1 сем.

НМЗ дисциплін

НМЗ дисциплін

 

РПНД 2 сем.

«Фінансові технології та банківський менеджмент»

2024

РПНД 1 сем.

 

 

 

РПНД 2 сем.

Financial Technologies and Banking Management

2023

РПНД 1,3 сем.

НМЗ дисциплін

НМЗ дисциплін

 

РПНД 2 сем.

«Financial Technologies and Banking Management»

2024

РПНД 1 сем.

НМЗ дисциплін 

НМЗ дисциплін 

 

РПНД 2 сем.

073 Менеджмент

«Менеджмент організацій та адміністрування»

2022

РПНД 3 сем.

 

НМЗ дисциплін

НМЗ

 

«Менеджмент організацій та адміністрування»

2023

РПНД 1 сем.

НМЗ дисциплін 

НМЗ дисциплін

 

РПНД 2 сем.

«Менеджмент організацій та адміністрування»

2024

РПНД 1 сем.

НМЗ дисциплін 

НМЗ дисциплін

 

РПНД 2 сем.

Management of organizations and administration

2023

РПНД 1,3 сем.

НМЗ дисциплін 

НМЗ дисциплін

 

РПНД 2 сем.

Management of organizations and administration

2024

РПНД 1 сем.

НМЗ дисциплін

НМЗ дисциплін

 

РПНД 2 сем.

122 Комп’ютерні науки

«Комп’ютерні науки»

2022

РПНД 3 сем.

 

НМЗ дисциплін

НМЗ

 

«Комп’ютерні науки»

2023

РПНД 1 сем.

НМЗ дисциплін 

НМЗ дисциплін

НМЗ

РПНД 2 сем.

«Комп’ютерні науки»

2024

РПНД 1 сем.

НМЗ дисциплін 

НМЗ дисциплін 

 

РПНД 2 сем.