• Освітні програми, НМЗ та анотації дисциплін

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

/ рік затвердження

Дисципліни, що вивчаються:

Обов’язкові дисципліни

Дисципліни за вибором

Практична підготовка

Перший (бакалаврський )  рівень   освіти

071 Облік і оподаткування

«Бізнес-аналітика і аудит» /  2020

НМЗ дисциплін

НМЗ дисциплін

НМЗ

«Бізнес-аналітика і аудит» /  2021

НМЗ дисциплін

 

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування

“Банківська справа та  фінансовий консалтинг”/ 2020

НМЗ дисциплін

НМЗ дисциплін

НМЗ

“Банківська справа та фінансовий консалтинг”/  2021

НМЗ дисциплін

 

 

073 Менеджмент

«Менеджмент і глобальний бізнес» /  2020

НМЗ дисциплін

НМЗ дисциплін

НМЗ

«Менеджмент і глобальний бізнес» / 2021

НМЗ дисциплін

 

 

122 Комп’ютерні науки

«Комп’ютерні науки та інформаційні технології в бізнесі» / 2020

НМЗ дисциплін

НМЗ дисциплін

НМЗ

«Комп’ютерні науки та інформаційні технології в бізнесі» / 2021

НМЗ дисциплін

 

 

125

Кібербезпека

«Кібербезпека у фінансових технологіях» / 2020

НМЗ дисциплін

НМЗ дисциплін

НМЗ

«Кібербезпека у фінансових технологіях» / 2021

НМЗ дисциплін

 

 

Другий  (магістерський )  рівень   освіти

071 Облік і оподаткування

«Облік і аудит в управлінні бізнес-процесами» / 2020

 

 

НМЗ 

«Облік і аудит в управлінні бізнес-процесами» / 2021

НМЗ дисциплін

 

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування

«Фінансові технології та банківський менеджмент» / 2020

 

 

НМЗ

«Фінансові технології та банківський менеджмент» / 2021

НМЗ дисциплін

 

 

073 Менеджмент

«Стратегічний менеджмент в бізнесі» / 2020

 

 

НМЗ

«Менеджмент організацій та адміністрування» / 2021

НМЗ дисциплін

 

 

122 Комп’ютерні науки

«Комп’ютерні науки» / 2020

 

 

НМЗ

«Комп’ютерні науки» / 2021

НМЗ дисциплін