• Освітні програми

Освітні програми

Спеціальність

Освітньо-професійна програма / рік затвердження

Рівень підготовки

071 Облік і аудит

«Бізнес-аналітика і аудит» /  2020

бакалавр

«Бізнес-аналітика і аудит» /  2021

бакалавр

072 Фінанси, банківська справа та страхування

“Банківська справа та  фінансовий консалтинг”/ 2020

бакалавр

“Банківська справа та фінансовий консалтинг”/  2021

бакалавр

073 Менеджмент

«Менеджмент і глобальний бізнес» /  2020

бакалавр

«Менеджмент і глобальний бізнес» / 2021

бакалавр

122 Комп’ютерні науки

«Комп’ютерні науки та інфор-маційні технології в бізнесі» /

2020

бакалавр

«Комп’ютерні науки та інфор-маційні технології в бізнесі» /

2021

бакалавр

125

Кібербезпека

«Кібербезпека у фінансових технологіях» /

2020

бакалавр

«Кібербезпека у фінансових технологіях» /

2021

бакалавр

071 Облік і аудит

“Облік і аудит в управлінні бізнес-процесами” / 2020

магістр

“Облік і аудит в управлінні бізнес-процесами” / 2021

магістр

072 Фінанси, банківська справа та страхування

«Фінансові технології та банківський менеджмент» / 2020

магістр

«Фінансові технології та банківський менеджмент» / 2021

магістр

073 Менеджмент

«Стратегічний менеджмент в бізнесі» / 2020

магістр

«Менеджмент організацій та адміністрування» / 2021

магістр

122 Комп’ютерні науки

«Комп’ютерні науки» / 2020

магістр

«Комп’ютерні науки» / 2021

магістр