• Вибіркові компоненти професійної підготовки за ОПП «Облік і аудит в управлінні бізнес-процесами» (2022)

Анотація навчальної дисципліни

НМЗ дисципліни

Курс

Семестр

Вибірковий блок: Управлінський консалтинг

Технології наукових досліджень в обліково-аналітичних процесах

НМЗ

ІІ

3

Науково-дослідний тренінг

НМЗ

3