• Академія економічних наук України

Північно-Східний регіональний Центр

Академії економічних наук України

Північно-Східний регіональний Центр Академії економічних наук України з вересня 2017 р. функціонує на базі Харківського навчально-наукового інституту “Каразінський банківський інститут”

Керівник Північно-Східного регіонального Центру Академії економічних наук України – Самородов Борис Вадимович,  академік АЕНУ, д.е.н., проф.   

 

 

Місія. Академія економічних наук України – це платформа, яку створено для співтворчості вчених, освітян, підприємців та управлінців-практиків задля їх особистого зростання, підвищення загального рівня економічної науки та освіти України, їх глобального значення та впізнаваності, а також з метою формування теоретичних основ українського економічного дива.

Бачення. Академія економічних наук України – це найбільша громадська організація, яка об’єднує провідних вчених економістів та практиків, що мають значні досягнення та активну громадську позицію.

 

Б. Корисність

а) Академія

б) Університети

в) Бізнес

г) Влада

– можливість застосування наявних знань на практиці у бізнес середовищі;

– додаткові джерела фінансування;

– формування фокусу досліджень затребуваних суспільством, бізнесом та владою;

– можливість залучати студентів до досліджень

– підвищення рівня досліджень;

– урізноманітнення профілів

– можливість додаткового фінансування;

– використання передових економічних та технологічних розробок;

– утримання та розширення ринкової ніші;

– збільшення прибутку;

– доступ до кваліфікованих кадрів

– просування маркетингової привабливості регіону;

– поліпшення іміджу в очах виборців та партнерів

 

 

10 листопада 2017 р. о 15.00 на базі Харківського навчально-наукового інституту “Каразінський банківський інститут” (м. Харків,  пр. Перемоги, 55) відбудеться робоча нарада Північно-Східного регіонального Центру Академії економічних наук України

Порядок денний:

Обговорення плану роботи Харківського регіонального Центру Академії економічних наук України на 2017 – 2020 рр. (План роботи наведений в додатку 1)

Пропонується розробка наступних проектів:

1) Постійно діючий семінар (детальне уточнення проектів в процесі обговорення).

2) Підвищення якості освітнього процесу в Україні.

3) Бізнес-планування та прогнозування діяльності підприємств.

4) Імовірнісна економіка.

5) Фінансовий стан діючих підприємств.

6) Квазіфункціональне моделювання показників.

7) Підвищення якості вищої економічної освіти в Україні.

8) Оптимізація діяльності діючих підприємств.

9) Вартісні параметри діяльності підприємств.

10) Фінансовий стан підприємств.

11) Реанімація вироблених продуктів.

12) Деякі економічні помилки при викладанні у вищій школі.

13) Основні положення теорій вартості, ціноутворення та ефективності.

14) Основи теорії розширеного відтворення і ефективності капітальних вкладень.

15) Основи теорії банківської системи.