• СПІВРОБІТНИЦТВО ТА МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

СПІВРОБІТНИЦТВО ТА МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ Концепція міжнародного співробітництва Навчально-наукового інституту “Каразінський банківський інститут”: інтеграція інституту в світову систему економічної освіти, підготовка фахівців фінансово-кредитної сфери відповідно до міжнародних освітніх стандартів, розвиток молоді через організацію міжнародних програм. Головним завданням діяльності інституту у сфері міжнародного співробітництва є інтеграція інституту в світову систему економічної освіти, підготовка фахівців фінансово-кредитної сфери відповідно до міжнародних освітніх стандартів, розвиток молоді через організацію міжнародних програм. Мета розвитку міжнародної діяльностіперетворення зарубіжних контактів у реальний інструмент вдосконалення якості освіти та нарощення науково-інтелектуального потенціалу Університету, підвищення його конкурентоспроможності в процесі інтеграції України до єдиного Європейського простору вищої освіти.

Іноземні партнери

Напрямки діяльності

Результати міжнародної співпраці