• Інформація щодо призначення рейтингових балів за досягнення в науковій, науково-технічній, громадській та спортивній діяльності
  1. У другому семестрі 2020-2021 навчального року збір документів для призначення рейтингових балів за досягнення в науковій, науково-технічній, громадській та спортивній діяльності (далі – рейтингові бали за досягнення) студентам денної форми навчання за державним замовленням Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна відбуватиметься дистанційно за допомогою заповнення Google Форми, яка буде опублікована на офіційних ресурсах університету, профспілкової організації студентів та студентської ради 11 травня 2021 р, створеною на електронній пошті Управління якості освіти dosiagnennia@karazin.ua.
  1. Усі досягнення, а відповідно й документи, які студент подає на здобуття рейтингових балів за досягнення, мають бути отримані в період з 7 січня по 21 травня 2021 р. Досягнення студентів, які будуть отримані після 21 травня 2021 р., зараховуватимуться у І семестрі 2021-22 навчального року.
  1. Здобувачі рейтингових балів за досягнення мають заповнити Google Форму та прикріпити до неї файл зі студентським (читацьким) квитком у форматі .pdf, .jpeg, .png, та файл зі сканкопіями документів, що підтверджують досягнення студента, у форматі .pdf.

Назва файлу із студентським (читацьким) квитком має складатися зі скороченої назви факультету (див. Додаток 1), абревіатури «СК» (студентський квиток), прізвища здобувача та позначення семестру (ПРИКЛАД: СОЦ_СК_Іванов_ІІ21). Назва файлу з документами про досягнення повинна складатися зі скороченої назви факультету (див. Додаток 1), прізвища здобувача та позначення семестру (ПРИКЛАД: СОЦ_Іванов_ІІ21).

  1. Куратори академічних груп повідомляють про початок збору документів студентам. Оголошення про прийом документів, які підтверджують досягнення студентів, мають бути розміщені на сайті факультету.
  2. Здобувачі рейтингових балів надають свої документи в період з 12 год. 00 хв. 11 травня 2020 р. до 00 год. 00 хв. 21 травня 2021 р., заповнюючи Google Форму. Усі документи, які надходять після зазначеного періоду, не приймаються до розгляду Спільним засіданням. 
  3. До розгляду Спільного засідання приймаються виключно ті документи, які відповідають п. 5.16 Правил призначення і виплати стипендій у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна, який розміщено за посиланням www.univer.kharkov.ua/ua/study/scholarships, та відповідають критеріям, затвердженим рішенням Спільного засідання студентської ради та профкому первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів від 6 травня 2020 р. (Додаток 2)