• Вітальне слово директора

 

Чхеайло Анна Андріївна

Директор інституту, кандидат філософських наук, доцент

 

Шановні друзі!

 

За більш ніж 78 років існування Харківського банківського,  відповідно до вимог розвитку банківської  системи країни та змін в законодавстві змінювалася назва нашого закладу, корегувалися перелiк і змiст освітніх програм, але незмінним залишалося одне: висока якість знань і бездоганна репутація навчального закладу.

Сьогодні ми частина Харківського національного університету імені Василя Назаровича Каразіна– одного із найстаріших та провідних університетів Східної Європи та Світу, та зберігаємо досягнуті інститутом успіхи в першу чергу пов’язані з традиційно сильним, дружнім колективом, завдяки зусиллям якого у навчальному закладі здійснюється постійне і сучасне вдосконалення освітнього процесу, впровадження новітніх, ефективних технологій навчання, педагогічних інновацій та експериментів.

Інститут здійснює підготовку бакалаврів і магістрів (у т.ч. іноземних громадян) за денною та заочною (дистанційною) формами навчання за спеціальностями: 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», 073 «Менеджмент», 122 «Комп’ютерні науки», 125 «Кібербезпека та захист інформації».

Існуюча в інституті атмосфера новаторства, високого професіоналізму, чуйності, гуманності та доброзичливості є запорукою того, що сьогодні  й надалі Каразінський банківський інститут буде відповідати високим стандартам підготовки фахівців прийнятим у Каразінському університеті.

Запрошуємо на навчання до КАРАЗІНСЬКОГО БАНКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ – Багаті традиції народжують блискуче майбутнє!