• Матеріально-технічне забезпечення

Інститут має власну матеріально-технічну базу, яка дозволяє організувати на належному рівні професійну підготовку студентів на основі використання сучасних інформаційних та педагогічних технологій і забезпечити реалізацію нових галузевих стандартів освіти. Навчально-лабораторний комплекс включає навчально-лабораторний корпус, клубний та спортивний блоки, гуртожиток, їдальню. У клубному блоці розміщені актовий зал, бібліотека з читальними залами. Спортивний блок обладнаний сучасними тренажерами, спортивним інвентарем тощо.

Навчальні аудиторії охоплені локально-обчислювальною мережею, обладнані інтерактивними дошками, екранами, мультимедійними проекторами, сучасними меблями. 

Кількість робочих комп’ютерних місць дорівнює 150 і відповідає діючим нормам забезпеченості студентів комп’ютерною технікою. Комп’ютери розміщені у 14 комп’ютерних аудиторіях, які мають певне призначення, а саме:

  •       вивчення програмних засобів, які використовуються у Системі електронних платежів України: внутрішньобанківська платіжна система ЕНІГМА;
    ·       вивчення операційної системи WINDOWS 7, WINDOWS 10 та пакета прикладних програм MICROSOFT OFFICE 2010, архіваторів тощо;
  •       робота з мультимедійними носіями інформації та робота у мережах INTERNET і INTRANET;
  •       вивчення прикладних програм: автоматизована банківська система АБС Б2, програмне забезпечення автоматизації бухгалтерського обліку «Інфо-бухгалтер 8.2», комплексна система керування для малих та середніх підприємств «Парус 8.0», програма автоматизації діяльності підприємств «1С: Підприємство 8.0», програма автоматизації бізнес-процесів підприємства «Галактика 7.11:01», програмне забезпечення з фінансового аналізу діяльності банку «Контур (Аргус)», «Бест-звіт», програмне забезпечення з дилінговими системами Internet Dealing System 1.9.8, Meta Trader 4,RASMUS, ERWIN, DEDUKTOR, STATISTIKA, STATGRAPHICS, SPIDER PROJECT, а також засоби захисту інформації в комп’ютерних системах і мережах;
  •       лінгафонні кабінети для вивчення іноземної мови.