– НОВИНИ ПРОЕКТУ –

 

 

Міжнародний проєкт

«Дистанційна освіта для майбутнього: кращі європейські практики для партнерів»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проєкт DEFEP підтримується Програмою ERASMUS + з консорціумом партнерів-університетів України, Молдови, Німеччини, Іспанії та Італії

Проєкт спрямований на пріоритети ERASMUS + К2 ПАРТНЕРСТВА ДЛЯ СПІВПРАЦІ

 Код проєкту: 101083143

 Термін реалізації проєкту: 01.01.2023 – 31.12.2025

Офіційна сторінка проєкту

Грантхолдер і координатор проєкту: Чорноморський національний університет імені Петра Могили

З 1 січня 2023 року на базі Навчально-наукового інституту «Каразінський банківський інститут» Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна розпочато роботу в рамках проєкту 101083143 — DEFEP «Distance Education for Future: best EU practices in response to the requests of modern higher education seekers and labor market» в рамках програми Еразмус + за напрямком ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2 – Capacity Building in the field of Higher Education: Strand 2 – Partnerships for transformation in higher education.

 

Мета проєкту: впровадження у вищих навчальних закладах країн Східного партнерства сталої, ефективної та результативної системи дистанційної освіти як окремої та самостійної форми навчання, що базується на принципах і методах дидактики, найбільш придатних для формування перспективних компетентностей, відповідно до когнітивних, поведінкових та технологічних трансформацій особистості, суспільства та ринку праці.

 

Основні цілі реалізації проєкту:

– обґрунтувати підходи до впровадження дистанційної освіти як окремої самостійної форми навчання молоді та дорослих для формування затребуваних перспективних компетентностей з урахуванням когнітивних, поведінкових і технологічних трансформацій особистості, суспільства та ринку праці;

– вдосконалити систему дистанційної освіти у ЗВО як окрему самостійну форму навчання і освіти дорослих та посилити її інституційне, організаційно-методичне, кадрове, матеріально-технічне забезпечення;

– підвищити професійні та загальні компетенції науково-педагогічного та адміністративного персоналу ЗВО для розвитку специфічних навичок, необхідних для переходу на дистанційну форму навчання;

– забезпечити апробацію дистанційної освіти як окремої самостійної форми навчання у ЗВО за окремими (експериментальними) спеціальностями з використанням відповідної електронної платформи та методичне й дидактичне забезпечення формування перспективних компетентностей;

– посилити співпрацю між ЗВО ЄС та країн Східного партнерства, що входять до складу консорціуму, та сприяти розвитку їх соціально-економічного потенціалу шляхом впровадження сталої системи дистанційної освіти для формування перспективних компетенцій з урахуванням когнітивних, поведінкових і технологічних трансформацій особистості, суспільства і ринку праці особистості, суспільств.

 

DEFEP Project Team

від Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна:

 

Борис САМОРОДОВ – проректор з науково-педагогічної роботи, д.е.н., професор

E-mail: samorodov@karazin.ua

Анна ЧХЕАЙЛО – директор ННІ «Каразінський банківський інститут, к.філос.н., доцент

E-mail: anna.chkheailo@karazin.ua

Наталія ОЛІЙНИК – начальник Управління міжнародних відносин, к.філол.н., доцент

E-mail: n.oliynik@karazin.ua

Олена МУРАДЯНдекан соціологічного факультету,

к.соц.н., доцент

E-mail: o.s.muradyan@karazin.ua

Тетяна ЧЕЛОМБІТЬКО – директор Інституту Конфуція, к.е.н., доцент

E-mail: chelombitko@karazin.ua

Валерія КОЧОРБА– доцент кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій, к.е.н., доцент

E-mail: v.y.kochorba@karazin.ua

Галина АЗАРЕНКОВА – завідувач кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій, д.е.н.. професор

E-mail: g.m.azarenkova@karazin.ua

Роман ГАЛИЧ – доцент кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій, к.ю.н., доцент

E-mail: r.v.galych@karazin.ua

 Наталія БЕРЕЖНА – старший викладач кафедри теоретичної та прикладної інформатики факультету математики та інформатики

E-mail: natalia.berezhnaia@karazin.ua

Ірина ДЕНЧИК – директор Центру вдосконалення освітніх траєкторій навчально-наукового інституту «Каразінський банківський інститут»

E-mail: irina.denchik@karazin.ua

В рамках проєкту передбачено реалізація дистанційної форми навчання за освітньою програмою «Фінансові технології та банківський менеджмент» другого (магістерського) рівня вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

 

Cторінка проєкту на FB за покликанням

Канал проєкту на YouTube за покликанням