• Навчально-науковий інститут «Каразінський банківський інститут»

Навчально-науковий інститут “Каразінський банківський інститут”  – провідний фінансовий ЗВО Східної України.

Дата заснування – травень 1944 року.

Каразінський банківський інститут – це

 • понад 40 тисяч підготовлених фахівців для фінансово-кредитних установ;
 • висококваліфіковані викладачі, сертифіковані міжнародними та вітчизняними організаціями;
 • залучення до навчального процесу провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців;
 • програми подвійного диплома про вищу освіту міжнародного зразка;
 • новації у практичній підготовці: широке застосування в навчально-тренувальному комплексі реального програмного забезпечення; виконання дипломних робіт на замовлення роботодавців з подальшим їх захистом на виробництві, зокрема іноземною мовою;
 • сучасна матеріально-технічна база – мультимедійні аудиторії, комп’ютерні класи, модернізована бібліотека, спорткомплекс, комфортабельний гуртожиток, їдальня;
 • викладання окремих базових дисциплін іноземною мовою;
 • повнофункціональна система дистанційного навчання;
 • інтеграція навчальної та наукової діяльності та активне залучення студентів до наукової діяльності;
 • реальне сприяння працевлаштуванню випускників: стабільно високий показник працевлаштування – протягом першого року понад 90%.

Інститут здійснює підготовку бакалаврів і магістрів (у т.ч. іноземних громадян) за денною, заочною, денно-заочною і дистанційною формами навчання.

Спеціальності, за якими здійснюється підготовка в Інституті

071 «Облік і оподаткування»

072 «Фінанси, банківська справа і страхування»

073 «Менеджмент»

122 «Комп’ютерні науки»

125 «Кібербезпека».

Освітні програми:

Бізнес – аналіткика та аудит

Банківська справа та фінансовий консалтинг

Менеджмент і глобальний бізнес

Комп’ютерні науки та інформаційні технології в бізнесі

Кібербезпека у фінаснових технологіях

Термін навчання:

бакалавр:

3 роки 10 місяців (на базі ПСЗО)

1 рік 10 місяців ( на базі ОКР “молодший спеціаліст”)

2 роки 10 місяців (на базі ОКР “молодший спеціаліст” спеціальностей “Комп’ютерні науки”, “Кібербезпека”)

магістр:

1 рік 4 місяці.

Підвищення кваліфікації фахівців фінансово-кредитної сфери:

 • керівників та головних бухгалтерів ломбардів. кредитних спілок, фінансових компаній;
 • працівників підрозділів інкасації банківських установ;
 • працівників ПАТ «Державний ощадний банк України» за замовленою тематикою;
 • тематичні семінари з актуальних питань діяльності фінансово-кредитних установ з урахуванням потреб ринку.

Комфортабельний гуртожиток інституту знаходиться поруч з навчально-лабораторним корпусом.

Директор – професор, доктор економічних наук, академік АЕНУ Самородов Борис Вадимович.

Начально-науковий інститут “Каразінський банківський інститут”:

https://www.facebook.com/KHIBS4YOU

https://www.instagram.com/kh_bankovskiy/

Телефон/факс: +38 (057) 337-99-96