• Напрями підготовки студентів

Напрями підготовки студентів

Денна форма навчання

Перший (бакалаврський) рівень:

 

 • галузь знань 07 «Управління та адміністрування»,

спеціальність 071 «Облік і оподаткування»;

освітньо-професійна програма «Бізнес-аналітика і аудит»;

кваліфікація – бакалавр обліку і оподаткування;

термін навчання – 4 роки (на базі повної загальної середньої освіти;

термін навчання – 3 роки (на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»);

форми атестації: кваліфікаційний іспит;

ліцензійний обсяг підготовки фахівців – 25 осіб.

 • галузь знань 07 «Управління та адміністрування»,

спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;

освітньо-професійна програма «Банківська справа та фінансовий консалтинг»;

кваліфікація – бакалавр фінансів, банківської справи та страхування;

термін навчання – 4 роки (на базі повної загальної середньої освіти;

термін навчання – 3 роки (на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»);

форми атестації: кваліфікаційний іспит;

ліцензійний обсяг підготовки фахівців – 90 осіб.

 • галузь знань 07 «Управління та адміністрування»,

спеціальність 073 «Менеджмент»;

освітньо-професійна програма «Менеджмент і глобальний бізнес»;

кваліфікація – бакалавр менеджменту;

термін навчання – 4 роки (на базі повної загальної середньої освіти;

термін навчання – 3 роки (на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»);

форми атестації: кваліфікаційна бакалаврська робота ;

ліцензійний обсяг підготовки фахівців – 50 осіб.

 • галузь знань 12 «Інформаційні технології»,

спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»;

освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки та інформаційні технології в бізнесі»;

кваліфікація – бакалавр комп’ютерних наук;

термін навчання – 4 роки (на базі повної загальної середньої освіти;

термін навчання – 3 роки (на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»);

форми атестації: кваліфікаційний іспит та кваліфікаційна бакалаврська робота ;

ліцензійний обсяг підготовки фахівців – 50 осіб.

 • галузь знань 12 «Інформаційні технології»,

спеціальність 125 «Кібербезпека»;

освітньо-професійна програма «Кібербезпека у фінансових технологіях»;

кваліфікація – бакалавр з кібербезпеки;

термін навчання – 4 роки (на базі повної загальної середньої освіти;

термін навчання – 3 роки (на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»);

форми атестації: кваліфікаційна бакалаврська робота ;

ліцензійний обсяг підготовки фахівців – 30 осіб.

 

Денна форма навчання

Другий (магістерський) рівень:

 • галузь знань 07 «Управління та адміністрування»,

спеціальність 071 «Облік і оподаткування»;

освітньо-професійна програма «Облік і аудит в управлінні бізнес-процесами»;

кваліфікація – магістр з обліку і оподаткування;

термін навчання – 1 рік 4 місяці;

форми атестації: кваліфікаційна магістерська робота;

ліцензійний обсяг підготовки фахівців – 20 осіб.

 • галузь знань 07 «Управління та адміністрування»,

спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;

освітньо-професійна програма «Фінансові технології та банківський менеджмент»;

кваліфікація – магістр фінансів, банківської справи та страхування;

термін навчання – 1 рік 4 місяці;

форми атестації: кваліфікаційна магістерська робота;

ліцензійний обсяг підготовки фахівців – 60 осіб.

 • галузь знань 07 «Управління та адміністрування»,

спеціальність 073 «Менеджмент»;

освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій та адміністрування»;

кваліфікація – магістр менеджменту;

термін навчання – 1 рік 4 місяці;

форми атестації: кваліфікаційна магістерська робота;

ліцензійний обсяг підготовки фахівців – 20 осіб.

 • галузь знань 12 «Інформаційні технології»,

спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»;

освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки»;

кваліфікація – магістр з комп’ютерних наук;

термін навчання – 1 рік 4 місяці;

форми атестації: кваліфікаційна магістерська робота;

ліцензійний обсяг підготовки фахівців – 50 осіб.

 

Заочна форма навчання

Перший (бакалаврський) рівень:

 • галузь знань 07 «Управління та адміністрування»,

спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;

освітньо-професійна програма «Банківська справа та фінансовий консалтинг»;

кваліфікація – бакалавр фінансів, банківської справи та страхування;

термін навчання – 4 роки (на базі повної загальної середньої освіти;

термін навчання – 3 роки (на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»);

форми атестації: кваліфікаційний іспит за спеціальністю;

ліцензійний обсяг підготовки фахівців – 40 осіб.

 • галузь знань 07 «Управління та адміністрування»,

спеціальність 073 «Менеджмент»;

освітньо-професійна програма «Менеджмент і глобальний бізнес»;

кваліфікація – бакалавр менеджменту;

термін навчання – 4 роки (на базі повної загальної середньої освіти;

термін навчання – 3 роки (на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»);

форми атестації: кваліфікаційний іспит за спеціальністю;

ліцензійний обсяг підготовки фахівців – 25 осіб.

 

Заочна форма навчання

Другий (магістерський) рівень:

 • галузь знань 07 «Управління та адміністрування»,

спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;

освітньо-професійна програма «Фінансові технології та банківський менеджмент»;

кваліфікація – магістр фінансів, банківської справи та страхування;

термін навчання – 1 рік 4 місяці;

форми атестації: кваліфікаційна магістерська робота;

ліцензійний обсяг підготовки фахівців – 35 осіб.

 • галузь знань 07 «Управління та адміністрування»,

спеціальність 073 «Менеджмент»;

освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій та адміністрування»;

кваліфікація – магістр менеджменту;

термін навчання – 1 рік 4 місяці;

форми атестації: кваліфікаційна магістерська робота;

ліцензійний обсяг підготовки фахівців – 20 осіб.