• МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Концепція міжнародного співробітництва Навчально-наукового інституту “Каразінський банківський інститут”: інтеграція інституту в світову систему економічної освіти, підготовка фахівців фінансово-кредитної сфери відповідно до міжнародних освітніх стандартів, розвиток молоді через організацію міжнародних програм.

Основні напрямки міжнародної діяльності

 • Підтримка ділових, наукових і культурних зв’язків із закордонними партнерами;
 • Проведення спільної з зарубіжними фахівцями науково-дослідної роботи, публікація спільних наукових праць;
 • Проведення спільної з зарубіжними фахівцями навчальної роботи, організація спільних навчальних модулів та курсів;
 • Динамічне збільшення кількості публікацій викладачів та студентів у зарубіжних виданнях та виданнях, що входять до науко метричних баз даних;
 • Організація та участь у міжнародних проектах, конференціях, семінарах, олімпіадах, інформаційно-методичних семінарах;
 • Стажування викладачів Інституту у провідних вищих навчальних закладах, банках та інших кредитно-фінансових установах, комерційних фірмах зарубіжних країн;
 • Забезпечення культурного обміну з зарубіжними колегами в рамках міжнародних проектів;
 • Обмін досвідом щодо роботи з питань організації навчально-виховного процесу;
 • Організація стажування, практики студентів Інституту в зарубіжних університетах, фінансово-кредитних установах, підприємствах та комерційних структурах;
 • Організація підготовки студентів Інституту в зарубіжних університетах шляхом участі в міжнародних програмах;
 • Реалізація проектів міжнародних фондів;
 • Підтримка діяльності студентського клубу «Міжнародний» з питань співробітництва з студентськими організаціями на міжнародному рівні.

 

 Сприяння академічній мобільності студентів, викладачів та підтримка ділових, наукових та культурних зв’язки з іноземними партнерами є одними з головних завдань інституту.

 У студентів інституту є можливості приймати участь в міжнародних проектах, конференціях, стажуваннях, проходити практику за кордоном  та отримати паралельно з навчанням у Навчально-науковому інституті “Каразінський банківський інститут” другий диплом одного з закордонних Вищих навчальних закладів-партнерів. На сьогодні студентам Навчально-наукового інституту “Каразінський банківський інститут” запропоновано 7 програм щодо навчання за програмою «Подвійний диплом»:

 • Балтійська Міжнародна академія (м. Рига, Латвійська Республіка) спеціальності: «Управління та адміністрування підприємницькою діяльністю» та «Міжнародні фінанси»;
 • Університет Міколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва) – спеціальність «Фінансові ринки»;
 • Університет школи Салезіан Саррія та Вища школа менеджменту в Барселоні (м. Барселона, Іспанія) – програма «магістра з інформаційних наук, бізнесу та маркетингу» та «магістра з міжнародного фінансового менеджменту»;
 • Краківський економічний університет (м. Краків, Польща) – спеціальність «Банківська справа»
 • Швейцарська бізнес – школа (м. Монтре, Швейцарія) – програма МВА

 

Студенти Інституту мають можливість проходити практику та стажування за кордоном:

 • у Національному банку Польщі (м. Варшава, Республіка Польща) слухають лекції від працівників різних відділів НБП, знайомляться з роботою Варшавської фондової біржі та банків «Gospodarstwa Krajowego», «Alior»;
 • у Банківському інституті «Висока Школа» (м. Прага, Чеська Республіка) вивчають особливості функціонування фінансових і кредитних установ Чеської Республіки, специфіку банківського регулювання в країні. Програма практики передбачає ознайомлення з діяльністю Національного банку Чеської Республіки, Банківської асоціації Чеської Республіки, Міністерства фінансів Чеської Республіки, Комерційного банку CSOB;
 • у Вищій школі Бундесбанку (м. Гахенбург, Німеччина) приймають участь у щорічній міжнародній навчальній програмі «Діяльність центральних банків», присвяченій сучасним проблемам розвитку фінансових і банківських систем країн Центральної та Східної Європи;
 • у Балтійській Міжнародній Академії (м. Рига, Латвія) проходять навчання у Міжнародній літній фінансовій школі, в рамках якої знайомляться з діяльністю та науковими розробками БМА, слухають курс лекцій з актуальної банківської тематики, відвідують Центральний Банк Латвії.

 

Під час навчального процесу студенти Навчально-наукового інституту “Каразінський банківський інститут” відвідують лекції зарубіжних фахівців, що сприяє їх міжнародному досвіду та покращує мовні навички спілкування на англійській та німецькій мовах, а саме лекції від:

 • фахівців з закордонних ВНЗ- партнерів;
 • представників посольств різних країн світу в Україні;
 • представників ЄС в Україні;
 • представників провідних закордонних фінансових установ;
 • американських лекторів програми Фулбрайт.

 

В інституті проводяться презентації, щодо підвищення можливостей академічної мобільності студентів та викладачів від:

 • міжнародної молодіжної громадської організації AIESEC;
 • освітньої компанії AnyWay;
 • німецькою службою академічних обмінів DAAD;
 • Фундацією Центральноєвропейської академії навчань та сертифікації CEASC
   

Результатами міжнародного співробітництва є:

 • підтримка ділових, наукових і культурних зв’язки із закордонними партнерами;
 • можливість студентів паралельно з навчанням у Навчально-науковому інституті “Каразінський банківський інститут” навчатися за програмою «Подвійний диплом» та отримати диплом закордонного Вищого навчального закладу-партнера;
 • участь викладачів і студентів в міжнародних проектах, конференціях, стажуваннях та закордонній практиці;
 • залучання до навчального процесу зарубіжних фахівців;
 • проведення презентацій та круглих столів від міжнародних  організацій;
 • динамічне збільшення кількості публікацій викладачів та студентів у зарубіжних виданнях та виданнях, що входять до наукометричних баз даних;
 • зарахування науково-педагогічних працівників членами редакційних колегій зарубіжних журналів;
 • зростання активності викладачів та студентів щодо підготовки та участі у грантових програмах;
 • забезпечення навчального процесу спеціальною навчальною та науковою літературою.