• Акредитація, сертифікати про акредитацію

Ліцензії та сертифікати  про акредитацію

Висновок експертної комісії МОН про підсумки акредитаційної експертизи спеціальності 8.03050801 “Фінанси і кредит” галузі знань 0305 “Економіка підприємництво”

Висновок експертної комісії МОН про підсумки акредитаційної експертизи спеціальності 8.03050802 “Банківська справа” галузі знань 0305 “Економіка підприємництво”

Висновок експертної комісії МОН про підсумки акредитаційної експертизи спеціальності 8.03050901 “Облік і аудит” галузі знань 0305 “Економіка підприємництво”

Висновок експертної комісії МОН України про підсумки акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» галузі знань «Економіка підприємництво»

Висновок експертної комісії МОН України про підсумки акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» галузі знань «Економіка підприємництво»

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами  проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.050101 Комп’ютерні науки» у державному закладі вищої освіти Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет  банківської справи»

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами акредитаційної експертизи за освітньо-професійною програмою Менеджмент, спеціальності 073 Менеджмент, галузі знань 07 Управління та адміністрування за першим (бакалаврським) рівнем у Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи»

Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньо-професійної програми Комп’ютерні науки, другий (магістерський) рівень вищої освіти,   галузь знань 12 Інформаційні технології, спеціальність 122 Комп’ютерні науки

 

Галузь знань

Спеціальність

Рівень вищої освіти

Сертифікат , термін дії

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

бакалавр

Сертифікат

до  01.07.2027 р.

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

магістр

Сертифікат

до  01.07.2026 р.

07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та оподаткування

бакалавр

Сертифікат

до  01.07.2027 р.

07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та оподаткування

магістр

Сертифікат

до  01.07.2026 р.

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

бакалавр

Сертифікат

до  01.07.2025 р.

07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент магістр

Сертифікат

до  01.07.2023 р.

12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки бакалавр

Сертифікат

до  01.07.2027 р.

12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки магістр

Сертифікат

до  01.07.2027 р.

12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека бакалавр

Сертифікат

до  01.07.2024 р