• Інформаційне забезпечення

Основним джерелом інформаційного забезпечення освітнього процесу та наукової діяльності студентів і професорсько-викладацького складу є  бібліотеки  Університету  та Інституту. 

До складу бібліотеки Інституту входить: абонемент, малий читальний зал на 30 посадочних місць, великий читальний зал на 144 посадочних місця.

Обслуговування читачів на абонементі та в читальному залі повністю автоматизовано. Бібліотека працює на програмному забезпеченні «ІРБІС» і має сучасну техніку: комп’ютери, лазерний і штрихкодовий принтери, штрихкодові сканери, ксерокс і ламінатор для виготовлення електронних читацьких квитків.  Малий читальний зал обладнаний комп’ютерами і  ноутбуками з підключенням до Інтернет. Фонд бібліотеки складає 83508  примірників. Понад 90% навчального фонду – українською мовою, решта – англійською, німецькою, французькою та російською. Для читачів створено електронні каталоги: книг, періодичних видань, художньої літератури.  

Використання бібліотекою новітніх інформаційних технологій дає можливість оперативно реагувати на запити сучасного освітнього процесу.

Для студентів першого курсу проводяться бесіди щодо правил користування бібліотекою, ознайомлення з електронним каталогом Університету та Інституту,  надаються консультації та методична допомога в підборі літератури та складанні бібліографічних списків.

В Університеті створено електронний архів наукових праць науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, який містить наукові статті, монографії, автореферати дисертацій та дисертації, матеріали конференцій, підручники і навчальні посібники, та постійно поповнюється.  

Для організації самостійної роботи студентів та виконання ними індивідуальних занять на сервері Університету на платформі дистанційного навчання Moodle розміщено необхідне навчально-методичне забезпечення, яке містить у методичні матеріали, розроблені викладачами інституту. Всі матеріали сформовані за дисциплінами, освітніми програмами та рівнями освіти.

 

Вихід на платформу дистанційного навчання Moodle

Англомовні видання

Фахові видання