• Історія становлення і розвитку навчально-наукового інституту «Каразінський банківський інститут»

Віхи історії:

 • 6 травня 1944 року –  засновано Харківський обліково-кредитний технікум  Держбанку СРСР, директором якого став Вольдемар Дролле
 • Червень  1949  року  – згідно з Постановою Ради Мiнiстрiв  СРСР  вiд  5 жовтня 1948 року три технiкуми фiнансового профiлю міста об’єдналися в Харкiвський  фiнансово-кредитний технікум
 • 27  червня 1952 року – відкриття заочного вiддiлення технікуму з  навчально-консультацiйними пунктами в Одеськiй, Дніпропетровськiй, Львiвськiй, Кримськiй, Чернівецькiй та Сталiнськiй областях
 • 1 сiчня 1955 року – Харкiвський фiнансово-кредитний технiкум  реорганiзовано в облiково-кредитний технiкум  Держбанку СРСР  
 • 2 квiтня 1955 року технiкум очолив Анатолій Петрович Найден
 • 1966 рік – при технікумі створено курси підвищення кваліфікації працівників Держбанку та ощадних кас
 • 1971 рік – директором обліково-кредитного технікуму призначають Ксенію Радченко.
 • 1976 рік – зміна керівництва технікуму. Навчальний заклад очолила Люіса Іванівна Ходирєва
 • 1992 рік – Харківський обліково-кредитний технікум перейменовано у Харківський технікум банківської справи
 • 1996 рік – на базі Харківського технікуму  банківської справи створено Харківський банківський коледж
 • 1996 рік – у коледжі почала успішно працювати одна з нових педагогічних технологій в Україні – дистанційне навчання, впровадження якого почалося спільно з фахівцями освітньої фірми “Design for Learning International” за підтримки фонду Know-how(Великобританія)
 • 2000 рік – на базі Харківського банківського коледжу створено Харківську філію Української академії банківської справи
 • 2 жовтня 2000 року – навчальний заклад  очолив академік Академії економічних наук України, доктор економічних наук, професор Олег Володимирович Васюренко           
 • 2001 рік  – навчальний заклад став офіційним членом Харківського банківського союзу
 • 2003 рік – керівника ВНЗ О.В. Васюренка  обрано до складу Президії Харківського банківського союзу та Ради ректорів Вищих навчальних закладів Харківського регіону
 • 13 травня 2004 року – на базі Харківської філії Української академії банківської справи НБУ створено Харківський банківський інститут Української академії банківської справи НБУ
 • 2006 рік – На підставі Постанови Кабінету Міністрів України та Наказу Правління Національного банку України  в Києві  створено Університет банківської справи, до складу якого увійшли навчальні заклади Національного банку України, в тому числі й Харківський інститут. банківської справи.
 • 2007 рік – Разом зі структурною реорганізацією в Києві відбулися  організаційні зміни і в харківському осередку університету. В 2007 році новим керівником Харківського інституту банківської справи УБС НБУ стає доктор економічних наук, професор Олександр Миколайович  Тридід.
 • 2009 рік – До 65-літнього ювілею в інституті створено Музей грошей. В основі експозиції – архівні матеріали зі становлення банківництва на Харківщині, цінні папери банківських установ різних часів, колекція паперових грошей та монет.
 • 2015 рік – Інститут, як структурний підрозділ  Університету банківської справи  ввійшов до структури Міністерства освіти та науки України, змінивши назву на Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи».
 • 13 червня 2015 року Інститут очолив Академік академії економічних наук України, доктор економічних наук, професор Борис Вадимович Самородов.
 • 2016 рік – Директора інституту Самородова Бориса Вадимовича обрано на посаду віце-президента Харківського банківського союзу.
 • 2017 рік – підписано Меморандум щодо розвитку фінансової грамотності населення Харківського регіону між Харківською обласною державною адміністрацією, Харківським банківським союзом, Харківським університетським консорціумом та Харківським навчально-науковим інститутом Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи».
 • 2018 рік – відкрито Навчально-тренувальний комплекс «FinTech» з сучасними технічними засобами, які використовуються для проведення освітніх та соціальних заходів з фінансової грамотності для різних верств населення Харківщини.
 • 2020 рік – інститут змінив підпорядкованість, увійшовши до складу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна змінивши назву на ННІ «Каразінський банківський інститут»
 • 2022 рік – Інститут очолила кандидат філософських наук, доцент Чхеайло Анна Андріївна