Інститут має стійкі та різнопланові ділові стосунки з Національним банком України, центральними та місцевими органами виконавчої влади, банківськими та іншими фінансово-кредитними установами, підприємствами, організаціями, фаховими асоціаціями. Взаємодія організується та здійснюється на договірній основі. Інститутом укладені та реалізуються довготермінові угоди про співпрацю, зокрема із:

Харківське обласне управління Ощадбанку
ПАТ «БАНК «ГРАНТ»
АТ «Укрсиббанк»
Харківська обласна дирекція «Райффайзен Банк Аваль»
 Харківське головне регіональне управління ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
 Харківська регіональна дирекція «ОТП Банк»
ДНВП Об`єднання Комунар
 Комунальне підприємство міста Харкова «Харківводоканал»
 Комунальне підприємство міста Харкова «Харківгорліфт»
 Комунальне підприємство міста Харкова «Жилкомсервіс»
 ПАТ «Харківська бісквітна фабрика»
Cтрахова компанія «Еталон»
 Промислово-страхова компанія
ТОВ «Нью Системз АМ» (Харківський міжнародний аеропорт)
 Аудиторська фірма «Фактор-Аудит»

GoIT

Комунальне підприємство міста Харкова «Комплекс з експлуатації об’єктів водозниження і зливної каналізації»
АБ «Укргазбанк»

Комунальне підприємство «Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького»

САН ІнБев Україна 
Державне підприємство “Харківський механічний завод”

Навчальний заклад співпрацює з питань підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації фахівців, проведення наукових досліджень із актуальних проблем банківської діяльності з:

 • Харківським банківським союзом;
 • банківськими установами регіону.

Співробітництво з фінансово-кредитними установами, підприємствами, організаціями здійснюється на всіх етапах навчально-виховного процесу за такими напрямками:

 • удосконалення змісту освіти з урахуванням перспектив розвитку фінансово-кредитних установ, підприємств, організацій:
  • формування варіативних складових освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм, навчальних програм підготовки бакалаврів та магістрів;
  • визначення шляхів (напрямів) удосконалення фахової підготовки студентів;
  • узгодження первинних посад для випускників магістратури та дослідження вимог роботодавців;
  • узгодження змісту нових магістерських програм;
  • визначення потреб ринку праці щодо рівня знань випускників, у т.ч. з іноземної мови;
 • організація практичної підготовки студентів;
 • використання наукового потенціалу сторін, обмін інформацією та участь у науково-дослідній роботі:
  • у межах угод відпрацьовуються нові механізми взаємодії сторін щодо інтеграції науки і вищої освіти, зокрема, створено навчально-наукові центри, на базі яких проводяться заняття зі студентами, слухачами курсів з підготовки до вступу та курсів з підвищення кваліфікації, науково-методичні семінари, захист дипломних робіт студентів, виконуються спільні наукові дослідження;

З 2015 року інститут став офіційним центром підготовки до міжнародних екзаменів з англійської мови у межах партнерської програми Cambridge English Centre Boiko School Exams Partnership Programme.