Інститут має стійкі та різнопланові ділові стосунки з Національним банком України, центральними та місцевими органами виконавчої влади, банківськими та іншими фінансово-кредитними установами, підприємствами, організаціями, фаховими асоціаціями. Взаємодія організується та здійснюється на договірній основі. Інститутом укладені та реалізуються довготермінові угоди про співпрацю, зокрема із:

Харківське обласне управління Ощадбанку
ПАТ «МЕГАБАНК»
ПАТ «БАНК «ГРАНТ»
АТ «Укрсиббанк»
Харківська обласна дирекція «Райффайзен Банк Аваль»
 Харківське головне регіональне управління ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
 Харківська регіональна дирекція «ОТП Банк»
ДНВП Об`єднання Комунар
 Комунальне підприємство міста Харкова «Харківводоканал»
 Комунальне підприємство міста Харкова «Харківгорліфт»
 Комунальне підприємство міста Харкова «Жилкомсервіс»
 ПАТ «Харківська бісквітна фабрика»
Cтрахова компанія «Еталон»
 Промислово-страхова компанія
ТОВ «Нью Системз АМ» (Харківський міжнародний аеропорт)
 Аудиторська фірма «Фактор-Аудит»

GoIT

Комунальне підприємство міста Харкова «Комплекс з експлуатації об’єктів водозниження і зливної каналізації»
АБ «Укргазбанк»

Комунальне підприємство «Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького»

САН ІнБев Україна 
Державне підприємство “Харківський механічний завод”

Навчальний заклад співпрацює з питань підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації фахівців, проведення наукових досліджень із актуальних проблем банківської діяльності з:

 • Харківським банківським союзом;
 • банківськими установами регіону.

Співробітництво з фінансово-кредитними установами, підприємствами, організаціями здійснюється на всіх етапах навчально-виховного процесу за такими напрямками:

 • удосконалення змісту освіти з урахуванням перспектив розвитку фінансово-кредитних установ, підприємств, організацій:
  • формування варіативних складових освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм, навчальних програм підготовки бакалаврів та магістрів;
  • визначення шляхів (напрямів) удосконалення фахової підготовки студентів;
  • узгодження первинних посад для випускників магістратури та дослідження вимог роботодавців;
  • узгодження змісту нових магістерських програм;
  • визначення потреб ринку праці щодо рівня знань випускників, у т.ч. з іноземної мови;
 • організація практичної підготовки студентів;
 • використання наукового потенціалу сторін, обмін інформацією та участь у науково-дослідній роботі:
  • у межах угод відпрацьовуються нові механізми взаємодії сторін щодо інтеграції науки і вищої освіти, зокрема, створено навчально-наукові центри, на базі яких проводяться заняття зі студентами, слухачами курсів з підготовки до вступу та курсів з підвищення кваліфікації, науково-методичні семінари, захист дипломних робіт студентів, виконуються спільні наукові дослідження;

З 2015 року інститут став офіційним центром підготовки до міжнародних екзаменів з англійської мови у межах партнерської програми Cambridge English Centre Boiko School Exams Partnership Programme.