• Робочі навчальні плани

Спеціальність

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

освітньо-професійної програми:

Форма навчання

Рівень підготовки

071

Облік і аудит

«Бізнес-аналітика і аудит»

денна

бакалавр

«Облік і аудит в управлінні бізнес-процесами»

денна

магістр

«Облік і аудит в управлінні бізнес-процесами»

заочна

магістр

072

Фінанси, банківська справа та страхування / Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (з 2023 р.)

«Банківська справа та  фінансовий консалтинг»

(в т.ч. англомовна програма  для іноземних студентів)

денна

бакалавр

«Банківська справа та  фінансовий консалтинг»

заочна

бакалавр

«Фінансові технології та банківський менеджмент»

денна

магістр

«Фінансові технології та банківський менеджмент»

заочна

магістр

«Financial technologies and banking management» (Year 1, from 11.2023)

full-time

master’s degree

«Financial technologies and banking management» (Year 1, from 04.2023)

full-time

master’s degree

«Financial technologies and banking management» (Year 2, from 02.2024)

full-time

master’s degree

«Financial technologies and banking management» (Year 2, 2022)

full-time

master’s degree

073 Менеджмент

«Менеджмент і глобальний бізнес»

(в т.ч. англомовна програма  для іноземних студентів)

денна

бакалавр

«Менеджмент і глобальний бізнес»

заочна

бакалавр

«Цифровий менеджмент в бізнесі»

(в т.ч. англомовна програма  для іноземних студентів)

денна

бакалавр

«Цифровий менеджмент в бізнесі»

заочна

бакалавр

«Менеджмент організацій та адміністрування»

денна

магістр

«Менеджмент організацій та адміністрування»

заочна

магістр

«Management of organizations and administration» (Year 1, from 11.2023)

full-time

master’s degree

«Management of organizations and administration» (Year 1, from 04.2023)

full-time

master’s degree

«Management of organizations and administration» (Year 2, from 02.2024)

full-time

master’s degree

«Management of organizations and administration» (Year 2, 2022)

full-time

master’s degree

122 Комп’ютерні науки

«Комп’ютерні науки та інформаційні технології в бізнесі»

денна

бакалавр

«Комп’ютерні науки»

денна

магістр

125

Кібербезпека

«Кібербезпека у фінансових технологіях»

денна

бакалавр