• Робочі навчальні плани

Спеціальність

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

освітньо-професійної програми:

Форма навчання

Рівень підготовки

071

Облік і оподаткування

«Бізнес-аналітика і аудит»

денна

бакалавр

«Облік і аудит в управлінні бізнес-процесами»

денна

магістр

072

Фінанси, банківська справа та страхування

«Банківська справа та  фінансовий консалтинг»

(в т.ч. англомовна програма  для іноземних студентів)

денна

бакалавр

«Банківська справа та  фінансовий консалтинг»

заочна

бакалавр

«Фінансові технології та банківський менеджмент»

денна

магістр

«Фінансові технології та банківський менеджмент»

заочна

магістр

073 Менеджмент

«Менеджмент і глобальний бізнес»

(в т.ч. англомовна програма  для іноземних студентів)

денна

бакалавр

«Менеджмент і глобальний бізнес»

заочна

бакалавр

«Стратегічний менеджмент в бізнесі»/2020

денна

магістр

«Менеджмент організацій та адміністрування»

денна

магістр

«Менеджмент організацій та адміністрування»

заочна

магістр

122 Комп’ютерні науки

«Комп’ютерні науки та інформаційні технології в бізнесі»

(в т.ч. англомовна програма  для іноземних студентів)

денна

бакалавр

«Комп’ютерні науки»

денна

магістр

125

Кібербезпека

«Кібербезпека у фінансових технологіях»

денна

бакалавр