• Кафедра Обліку та оподаткування

Загальна характеристика

Кафедру обліку та оподаткування було засновано 01 вересня 2007 року для підготовки фахівці з поглибленими знаннями в управлінсько-організаційній, податково-аналітичній, фінансово-економічній, контрольно-ревізійній та  обліково-аудиторській сферах;

Підготовка бакалаврів та магістрів на кафедрі здійснюється за програмами:

  • «Бізнес-аналітика і аудит» (бакалаврів);
  • «Облік і аудит в управлінні бізнес-процесами» (магістрів)

Освітні програми спрямовані на підготовку фахівців фіскальної інспекції та антикорупційного бюро, органів пенсійного фонду та соціального страхування, державної казначейської та аудиторської служби, митних інспекторів та брокерів, фондових трейдерів, контролерів, економістів, касирів, контролерів у банках і небанківських установах, ревізорів, податкових інспекторів, бухгалтерів та помічників аудитора (головного бухгалтера), менеджерів з бухгалтерського обліку та бухгалтер-експертів різних організаційно-правових форм власності, аналітиків державної та фінансової служби.

Про унікальність освітніх програм підготовки бакалаврів і магістрів можна дізнатись тут

Підтвердженням якості навчання є високий рівень працевлаштованих студентів в провідні організації України та Європи (більше 90 % одразу після закінчення навчання).

 

Стратегія розвитку кафедри

Кадровий склад

Освітня робота

Навчально-методичне забезпечення дисциплін кафедри

Детальніше

Підготовка бакалаврів здійснюється за освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика і аудит»    (2020 р.);    (2021 р.);   (2022 р.)

НМЗ дисциплін 

Робочі програми навчальних дисциплін кафедри 2022/2023 н.р.

І семестр

ІІ семестр

 

Підготовка магістрів здійснюється за освітньо-професійною програмою «Облік і аудит в управлінні бізнес-процесами»   (2021 р.) ;    (2022 р.)

НМЗ дисциплін

Робочі програми навчальних дисциплін кафедри 2022/2023 н.р.

І семестр

ІІ семестр

Пропозиції кафедри до переліку міжфакультетських дисциплін

Практична підготовка студентів кафедри та сприяння працевлаштуванню

Детальніше

Одним із засобів застосування інноваційних методів навчання є впровадження комплексних завдань у вигляді практичних тренінгів, які моделюють діяльність реальної організації (фірми) малого і середнього бізнесу як виробничої так і невиробничої сфер економіки.

При кафедрі створені навчально-тренувальні фірми з різними формами власності і різними видами діяльності. Завдяки організації роботи навчально-тренувальних фірм кафедра забезпечує: покращення практичної підготовки студентів; надання інформаційних послуг студентам всіх форм навчання з питань організації власного бізнесу; працевлаштування студентів через налагодження довгострокових партнерських стосунків із потенційними роботодавцями.

Однією з важливих передумов якісної підготовки фахівців є забезпечення автоматизованими робочими місцями кожного співробітника фірм та використання ПЕОМ (програми Ліга-Закони, Парус-Предприятие 8, Бест-Звіт, Інфо-бухгалтер, ІС ПРО та ін.).

Наукова діяльність

Викладачі кафедри працюють за напрямком наукової роботи – проблеми обліку, аналізу, аудиту та оподаткування суб’єктів господарювання

Детальніше

Наукові публікації та професійна діяльність НПП кафедри:

Піскунов Роман Олександрович

Шубіна Світлана Валентинівна

Абрамова Ольга Сергіївна

Мірошник Олексій Юрійович

Бєляєва Людмила Анатоліївна

Пеняк Юлія Сергіївна

Значна увага на кафедрі приділяється науковій роботі студентів.

Під керівництвом викладачів, студенти беруть участь у Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях, олімпіадах, конкурсах студентських робіт. Зокрема, щорічно у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з  напряму «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит», в обласному конкурсі «Найкращий молодий науковець Харківщини», загальноміському конкурсі бізнес-планів, Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Облік і оподаткування» тощо, студенти посідають почесні місця, нагороджуються дипломами різних ступенів, друкують наукові статті у фахових виданнях.

З метою сприяння розвитку творчих здібностей студентів та залучення їх до активної наукової діяльності, під керівництвом викладачів кафедри обліку і аудиту працює студентський науковий клуб «Аудитор». Члени клубу «Аудитор» організують проведення круглих столів, екскурсій, виставок студентських наукових робіт, днів відкритих дверей. На базі клубу проводиться конкурс на кращу студентську наукову роботу з проблем реформування облікової системи України та конкурс «Кращій за професією» зі спеціальності «Облік і оподаткування». Розвиткові молодого вченого сприяє також співпраця студентського наукового клубу «Аудитор» з Клубом Випускників, до складу якого входять випускники кафедри.

 

Звіти кафедри:

 

Звіт кафедри за 2022/2023 н.р.

Звіт кафедри за 2021/2022 н.р.

Звіт кафедри за 2020/2021 н.р.

 

Плани кафедри:

 

План кафедри на 2022/2023 н.р.

План кафедри на 2021/2022 н.р.

 

Абітурієнту

Детальніше

Доброго дня, шановний абітурієнт !

Раді запропонувати Вашій увазі освітні програми «Бізнес-аналітика і аудит», «Облік і аудит в управлінні бізнес-процесами»  з унікальними напрямками підготовки. Унікальність їх пов’язана з тим, що вони  сертифіковані на Міжнародному рівні, а всі дисципліни розроблені сумісно з роботодавцями, які зацікавленні в працевлаштуванні та залученні конкурентоспроможних студентів:

− для бакалаврів: «Бізнес-аналітика і консалтинг» або «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю»;

− для магістрів: «Облік і аудит у підприємницькій діяльності» або «Управління бізнес-процесами».

!!! Ці  напрями підготовки дають можливість нашому випускнику претендувати на МАКСИМАЛЬНЕ ОХОПЛЕННЯ ПРОФЕСІЙ  в галузі знань  «Управління та адміністрування».

Ким можна працювати після закінчення навчання за напрямами підготовки?

  • Бізнес-аналітика & консалтинг:

Експерт з управління податковим навантаженням фірми / Власник бізнесу / Голова компанії 

Аналітик обліку / Аналітик держслужб

Фінансовий аналітик /Фінансовий директор

Бізнес експерт / Бізнес асистент

Консультант по персоналу

Інформаційний аналітик

Брокер / Митний брокер

Консалтинг менеджер

Бюджетний аналітик

Внутрішній аудитор

StartUp консультант

Податковий консультант

  • Облік і аудит у підприємницькій діяльності:

Аудитор / Внутрішній аудитор / Державний аудитор

Бухгалтер-експерт / Головний ревізор

Судово-бухгалтерський експерт

Ревізор / Контролер / Інспектор фіскальної служби

Начальник контрольно-ревезійної служби

Економіст / Консультант з економічних питань

Податковий інспектор / Митний інспектор

Комерційний директор / Фінансовий директор

Менеджер з бухгалтерського обліку

Фахівець Державної казначейської служби

Фахівець Державної аудиторської служби

Фахівець Національного антикорупційного бюро

Фахівець Національного бюро фіскальної безпеки України

Консультування 

Оголошення

Детальніше

оголошення

Контакти

Телефон: (057) 337-14-70

Факс (057) 336-82-62