• Кафедра Обліку та оподаткування

Загальна характеристика

Кафедру обліку та оподаткування було засновано 01 вересня 2007 року для підготовки фахівці з поглибленими знаннями в управлінсько-організаційній, податково-аналітичній, фінансово-економічній, контрольно-ревізійній та  обліково-аудиторській сферах;

Підготовка бакалаврів та магістрів на кафедрі здійснюється за програмами:

  • «Бізнес-аналітика і аудит» (бакалаврів);
  • «Облік і аудит в управлінні бізнес-процесами» (магістрів)

Освітні програми спрямовані на підготовку фахівців фіскальної інспекції та антикорупційного бюро, органів пенсійного фонду та соціального страхування, державної казначейської та аудиторської служби, митних інспекторів та брокерів, фондових трейдерів, контролерів, економістів, касирів, контролерів у банках і небанківських установах, ревізорів, податкових інспекторів, бухгалтерів та помічників аудитора (головного бухгалтера), менеджерів з бухгалтерського обліку та бухгалтер-експертів різних організаційно-правових форм власності, аналітиків державної та фінансової служби.

Про унікальність освітніх програм підготовки бакалаврів і магістрів можна дізнатись тут

Підтвердженням якості навчання є високий рівень працевлаштованих студентів в провідні організації України та Європи (більше 90 % одразу після закінчення навчання).

 

Стратегія розвитку кафедри

Кадровий склад

Освітня робота

Навчально-методичне забезпечення дисциплін кафедри

Детальніше

Навчально-методичне забезпечення кафедри за освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика і аудит» (підготовка бакалаврів) та за  освітньо-професійною програмою «Облік і аудит в управлінні бізнес-процесами»  (підготовка магістрів)  розміщено за посиланням

Пропозиції кафедри до переліку міжфакультетських дисциплін

 

РПНД поточного  навчального року

 

Практична підготовка студентів кафедри та сприяння працевлаштуванню

Детальніше

Одним із засобів застосування інноваційних методів навчання є впровадження комплексних завдань у вигляді практичних тренінгів, які моделюють діяльність реальної організації (фірми) малого і середнього бізнесу як виробничої так і невиробничої сфер економіки.

При кафедрі створені навчально-тренувальні фірми з різними формами власності і різними видами діяльності. Завдяки організації роботи навчально-тренувальних фірм кафедра забезпечує: покращення практичної підготовки студентів; надання інформаційних послуг студентам всіх форм навчання з питань організації власного бізнесу; працевлаштування студентів через налагодження довгострокових партнерських стосунків із потенційними роботодавцями.

Однією з важливих передумов якісної підготовки фахівців є забезпечення автоматизованими робочими місцями кожного співробітника фірм та використання ПЕОМ (програми Ліга-Закони, Парус-Предприятие 8, Бест-Звіт, Інфо-бухгалтер, ІС ПРО та ін.).

Наукова діяльність

Досягнення наукової та професійної діяльності НПП кафедри

Науково-дослідна діяльність кафедри

Детальніше

Науково-дослідна діяльність кафедри спрямована на підвищення якості підготовки фахівців освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» та забезпечення наукового рівня за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування” за такими освітньо-професійними програмами, як “Бізнес-аналітика та аудит” та “Облік і аудит в управління бізнес-процесами”.

Важливе значення у науково-дослідній роботі кафедри має розвиток та розширення творчих пошуків. Наукова співпраця кафедри з підприємницькими структурами виявляється не тільки у впровадженні наукових результатів у практику діяльності вітчизняної фінансової та банківської систем, а й у щорічному проведенні науково-практичних конференцій, конкурсів, тематичних круглих столів з метою обговорення актуальних проблем розвитку фінансово-кредитної системи України. Крім того, кафедра приймає активну участь та є організатором:

– збірника наукових праць “Фінансово-кредитна система: перспективи розвитку”;

– міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку бізнесу, фінансово-кредитних та облікових систем»;

– міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне управління організаціями: концепції, цифрові трансформації, моделі інноваційного розвитку».

Науково-дослідна робота здобувачів

Детальніше

Значна увага на кафедрі приділяється науковій роботі здобувачів.

Під керівництвом викладачів здобувачі беруть участь у Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях, олімпіадах, конкурсах студентських робіт. Зокрема, щорічно у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напряму «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит», в обласному конкурсі «Молодий науковець Харківщини», Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Облік і оподаткування» тощо, де здобувачі посідають почесні місця, нагороджуються дипломами різних ступенів, друкують наукові статті у фахових виданнях.

З метою сприяння розвитку творчих здібностей здобувачів та залучення їх до активної наукової діяльності, під керівництвом викладачів кафедри обліку та оподаткування працює студентський науковий клуб «Аудитор». Члени клубу «Аудитор» організують проведення круглих столів, екскурсій, виставок студентських наукових робіт, днів відкритих дверей. На базі клубу проводиться конкурс на кращу студентську наукову роботу з проблем реформування облікової системи України та конкурс «Кращій за професією» зі спеціальності «Облік і оподаткування». Розвиткові молодого вченого сприяє також співпраця студентського наукового клубу «Аудитор» з Клубом Випускників, до складу якого входять випускники кафедри.

Під керівництвом викладачів кафедри здобувачі беруть активну участь у:

– конкурсі «Кращий за професією»;

– конкурсі на кращу кваліфікаційну магістерську роботу;

– міжнародному конкурсі студентських наукових робіт з обліку та оподаткування;

– міжнародній науково-практичній конференції молодих учених та студентів «Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції».

 

Звіти кафедри:

Звіт кафедри за 2022/2023 н.р.

Звіт кафедри за 2021/2022 н.р.

Звіт кафедри за 2020/2021 н.р.

 

Плани кафедри:

План кафедри на 2023/2024 н.р.

План кафедри на 2022/2023 н.р.

План кафедри на 2021/2022 н.р.

 

Абітурієнту

Детальніше

Доброго дня, шановний абітурієнт !

Раді запропонувати Вашій увазі освітні програми «Бізнес-аналітика і аудит», «Облік і аудит в управлінні бізнес-процесами»  з унікальними напрямками підготовки. Унікальність їх пов’язана з тим, що вони  сертифіковані на Міжнародному рівні, а всі дисципліни розроблені сумісно з роботодавцями, які зацікавленні в працевлаштуванні та залученні конкурентоспроможних студентів:

− для бакалаврів: «Бізнес-аналітика і консалтинг» або «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю»;

− для магістрів: «Облік і аудит у підприємницькій діяльності» або «Управління бізнес-процесами».

!!! Ці  напрями підготовки дають можливість нашому випускнику претендувати на МАКСИМАЛЬНЕ ОХОПЛЕННЯ ПРОФЕСІЙ  в галузі знань  «Управління та адміністрування».

Ким можна працювати після закінчення навчання за напрямами підготовки?

  • Бізнес-аналітика & консалтинг:

Експерт з управління податковим навантаженням фірми / Власник бізнесу / Голова компанії 

Аналітик обліку / Аналітик держслужб

Фінансовий аналітик /Фінансовий директор

Бізнес експерт / Бізнес асистент

Консультант по персоналу

Інформаційний аналітик

Брокер / Митний брокер

Консалтинг менеджер

Бюджетний аналітик

Внутрішній аудитор

StartUp консультант

Податковий консультант

  • Облік і аудит у підприємницькій діяльності:

Аудитор / Внутрішній аудитор / Державний аудитор

Бухгалтер-експерт / Головний ревізор

Судово-бухгалтерський експерт

Ревізор / Контролер / Інспектор фіскальної служби

Начальник контрольно-ревезійної служби

Економіст / Консультант з економічних питань

Податковий інспектор / Митний інспектор

Комерційний директор / Фінансовий директор

Менеджер з бухгалтерського обліку

Фахівець Державної казначейської служби

Фахівець Державної аудиторської служби

Фахівець Національного антикорупційного бюро

Фахівець Національного бюро фіскальної безпеки України

Консультування 

Анкетування

Оголошення

Детальніше

оголошення

Контакти

Телефон: (057) 337-14-70

Факс (057) 336-82-62