• Піскунов Роман Олександрович

Завідувач кафедри, доцент, кандидат економічних наук.

У 2003 році закінчив Харківський державний економічний університет, де отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобув кваліфікацію магістра з обліку і аудиту. У цей час, з 1 вересня 2002 року по 30 жовтня 2003 року закінчив Вищу школу фінансового менеджменту у Харківському державному економічному університету за спеціальністю «Банківська справа», присвоєно кваліфікацію спеціаліста з банківської справи.

В 2013 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» за темою «Регулювання руху грошових потоків в системі управління фінансовими ризиками». В 2014 році переможець міського конкурсу «Молода людина року» в номінації «Наукова діяльність». В 2015 році присвоєно вчене звання доцент кафедри обліку і аудиту. Автор понад 120 наукових публікації. 

Напрям наукової діяльності: Обліково-аналітичне забезпечення антикризове регулювання діяльності економічних агентів.
       Ідентифікатори у наукометричних базах:

ID Scopus 56606261400

ID Researcher N-1772-2015

ID ORCID 0000-0001-6133-9233

ID Google Scholar tomg02UAAAAJ&hl

Телефон (моб.): +38(068)608-34-30, +38(050)194-78-40

E-mail: r.a.piskunov@karazin.ua