• Програми комплексних атестаційних екзаменів

Порядок організації захисту кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

 

Порядок організації захисту кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

 

Program of comprehensive certification examination by specialty “Finance, banking and insurance”

 

Порядок організації захисту кваліфікаційних робіт студентів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент»

 

Порядок організації захисту кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 122 Комп’ютерні науки та 125 Кібербезпека та захист інформації та другого (магістерського) рівня за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки