• Програми комплексних атестаційних екзаменів

Програма комплексного атестаційного екзамену за фахом, спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної «Бізнес-аналітика та аудит» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (денна форми навчання)

 

Програма комплексного атестаційного екзамену за фахом, спеціальності 072«Фінанси, банківська справа та страхування», освітньо-професійної програми «Банківська справа та фінансовий консалтинг», першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, (денна та заочна форми навчання)

 

Порядок організації захисту кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

 

Порядок організації захисту кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

Порядок організації захисту кваліфікаційних робіт студентів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент»

 

Guidelines for the defense of qualifying master’s theses, completed by the students of the second (master’s) level of higher education specialty 072 “Finance, banking and insurance” of the educational and professional program “Financial technologies and banking management” and specialty 073 “Management” of the educational and professional program “Management of organizations and administration” (for foreign students of English-language programs)

 

Порядок організації захисту кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 122 Комп’ютерні науки та 125 Кібербезпека та захист інформації та другого (магістерського) рівня за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки

 

The program of comprehensive certification examination by specialty 072 “Finance, banking and insurance”, educational and professional program “Banking and financial consulting”, first (Bachelor’s) level of higher education (full-time, part-time)