• Програми комплексних атестаційних екзаменів

Програма комплексного атестаційного екзамену за фахом “Облік і оподаткування”

 

Програма комплексного атестаційного екзамену за фахом “Фінанси, банківська справа та страхування”

 

Program of comprehensive certification examination by specialty “Finance, banking and insurance”

 

Порядок організації захисту кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів спеціальності 073 Менеджмент

 

Порядок організації захисту кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 122 Комп`ютерні науки та 125 Кібербезпека та другого (магістерського) рівня спеціальності 122 Комп`ютерні науки