Розклад занять на 2023 – 2024 навчальний рік

Розклад екзаменаційної сесії (1 курс, бакалаври, денна форма навчання)

 

Розклад екзаменаційної сесії (2 курс, бакалаври, денна форма навчання)

 

Розклад екзаменаційної сесії (3 курс, бакалаври, денна форма навчання)

 

Розклад екзаменаційної сесії (1 курс, магістри, денна форма навчання)

 

Розклад екзаменаційної сесії (1 курс, магістри, денна форма навчання, англомовна програма)

 

РОЗПОДІЛ СТУДЕНТІВ IV КУРСУ НА ПІДГРУПИ ДЛЯ СКЛАДАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ / ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ БАКАЛАВРСЬКИХ РОБІТ

 

Р О З К Л А Д атестації здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

Р О З К Л А Д захисту кваліфікаційних магістерських робіт студентів II курсу (англомовна програма)

 

Розподіл студентів ІІ курсу денної форми навчання (англомовна програма) на підгрупи для захисту кваліфікаційних магістерських робіт

 

Розклад оглядових лекцій (до кваліфікаційного іспиту за спеціальністю)

 

Р О З К Л А Д захисту кваліфікаційних магістерських робіт студентів II курсу 

 

Розклад занять на 2022/2023 навчальний рік

Детальніше

Розклад сесії 1 курс бакалаври

Розклад сесії 2 курс бакалаври

Розклад сесії 3 курс бакалаври

Розклад сесії 1 курс магістри

Розклад сесії 1 курс магістри (англомовна програма)

 

Розклад оглядових лекцій до комплексних атестаційних екзаменів за фахом для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і оподаткування»

 

Розклад оглядових лекцій до комплексних атестаційних екзаменів за фахом для студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

Розподiл студентiв IV кypcy заочної форми навчання освiтньо-професiйної програми «Банкiвська справа та фiнансовий консалтинг» спецiальностi 072 фiнанси, банкiвська справа та страхування вapiaтивна компонент а «банкiвська справа», вapiaтивна компонента «фiнанси» на пiдгрупи для складання квалiфiкацiйного iспиту за спецiальнiстю (гр. аф-43б-1, аф-43б-11)

 

SCHEDULE OF REVIEW LECTURES FOR STUDENTS OF THE 4TH YEAR OF FULL-TIME EDUCATION (ENGLISH PROGRAM) SPECIALTY “FINANCE, BANKING AND INSURANCE” EDUCATIONAL PROGRAM “BANKING AND FINANCIAL CONSULTING”

 

Розклад консультацій до кваліфікаційного іспиту для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальність «фінанси, банківська справа та страхування» освітня програма «банківська справа та фінансовий консалтинг»

 

Розклад атестації здобувачів вищої освіти ІV курсу

 

Розподіл студентів 4 курсу денної форми навчання на підгрупи для складання кваліфікаційного іспиту зі спеціальності

Розподіл студентів 4 курсу денної форми навчання на підгрупи для захисту кваліфікаційної бакалаврської роботи

 

Р О З К Л А Д захисту кваліфікаційних магістерських робіт студентів II курсу 

Розклад занять на 2021/2022 навчальний рік

Детальніше
РОЗКЛАД ЛІТНЬОЇ СЕСІЇ 
 
 
 
 
 
 

 

Розклад осіння сесія 2021-2022

Розклад занять 1 курсу – бакалаври (осінній семестр)

Розклад занять 2 курсу – бакалаври (осінній семестр)

Розклад занять 3 курсу – бакалаври (осінній семестр)

Розклад занять 4 курсу – бакалаври (осінній семестр)

Розклад занять 1 курсу – магістри (осінній семестр)

Установча сесія заочної форми навчання 2021-2022

Розклад установчої сесії заочної форми навчання – бакалаври

Розклад установчої сесії заочної форми навчання-магістри

Розклад зимова сесія (заочна форма) 2021-2022

Розклад зимової сесії 1 курс 2021-2022 н.р. бакалаври (заочна форма) 

Розклад зимової сесії 2 курс 2021-2022 н.р. бакалаври (заочна форма)

Розклад зимової сесії 3 курс 2021-2022 н.р. бакалаври (заочна форма)

Розклад зимової сесії 4 курс 2021-2022 н.р. бакалаври (заочна форма)

Розклад зимової сесії 1 курс 2021-2022 н.р. магістри (заочна форма)

Розклад заліків зимової сесії 2021-2022

Розклад заліків зимової сесії 2021-2022 н.р.

Розклад екзаменів зимової сесії 2021-2022 н.р.

Розподілення на підрупи для захисту кваліфікаційних бакалаврських робіт та складання кваліфікаційного іспиту за спеціальністю

 

Розклад захисту кваліфікаційних магістерських робіт

Розклад захисту кваліфікаційних бакалаврських робіт

Розклад занять на 2020/2021 навчальний рік

Детальніше

Розклад заліків літньої сесії (денна форма навчання) на 2020/2021 н.р. 

Розклад консультацій до екзаменів літньої сесії (денна форма навчання) на 2020/2021 н.р.

 

Розклад заліків весняної сесії студентів 2 та 3 курсів (зі скороченим терміном навчання) та 4 курсу

Розклад екзаменів весняної сесії студентів 2 та 3 курсів (зі скороченим терміном навчання) та 4 курсу

Розклад з дисципліни “Професійний бізнес кейс” для студентів 2 курсу зфн зі скороченим терміном навчання.

 

Розклад весняної сесії 2020-2021н.р. для студентів заочної форми навчання освітнього ступеня “бакалавр” та “магістр”:

 
 

Розклад атестації здобувачів вищої оствіти освітнього ступеня “бакалавр”

Розклад зимової сесії

Розклад зимової сесії (заочна форма) 2020-2021 н.р. – бакалаври

Розклад зимової сесії (заочна форма) 2020-2021 н.р. – магістри

Розклад захисту кваліфікаційних магістерських робіт (PDF)

Розклад захисту кваліфікаційних магістерських робіт (DOCX)

 

Розподілення на підрупи для захисту кваліфікаційних бакалаврських робіт та складання кваліфікаційного іспиту за спеціальністю

Розклад занять

Розклад занять 1 курсу – бакалаври (весняний семестр)

Розклад занять 2 курсу – бакалаври (весняний семестр)

Розклад занять 3 курсу – бакалаври (весняний семестр)

Розклад занять 4 курсу – бакалаври (весняний семестр)

Розклад індивідуальних занять групи АФ-22Б  (весняний семестр)

Розклад індивідуальних занять групи АФ-32Б  (весняний семестр)

Графік індивідуальної роботи магістрів I курсу (весняний семестр)