• Мірошник Олексій Юрійович

Доцент, кандидат економічних наук

У 2006 році закінчив Харківський банківський інститут УАБС НБУ за спеціальністю “Банківська справа”. В 2013 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» за темою «Забезпечення надійності кредитних відносин між банками та суб’єктами підприємницької діяльності». З 2006 року працює в ХІБС УБС НБУ

Забезпечення надійності кредитних відносин між банками та суб’єктами підприємницької діяльності

Ідентифікатори у наукометричних базах:

ID ORCID – 0000-0002-9220-9877

ID Researcher – O-1163-2015

ID Google Scholar – t62PaocAAAAJ&hl

E-mail: a.miroshnik@karazin.ua