• Вибіркові компоненти професійної підготовки ОПП «Комп’ютерні науки та інформаційні технології в бізнесі» (2021)

Вибіркові компоненти професійної підготовки ОПП «Комп’ютерні науки та інформаційні технології в бізнесі» (2021)

 

Анотація навчальної дисципліни

НМЗ дисципліни

Курс

Семестр

Комп’ютерна графіка та веб-дизайн  

НМЗ

ІІІ

5

Організація баз даних та знань

НМЗ

5

Чисельні методи

НМЗ

ІІ

3

Економіко-математичні методи та моделі

НМЗ

3