• Обов’язкові дисципліни за ОПП «Менеджмент і глобальний бізнес» (2020)

Обов’язкові дисципліни за ОПП «Менеджмент і глобальний бізнес» (2020)

 

Анотація навчальної дисципліни

НМЗ дисципліни

Курс

Семестр

Публічне адміністрування

НМЗ

ІV

8

Менеджмент персоналу (рівень А – Самоменеджмент та організаційна поведінка):  Модуль 1. Самоменеджмент

НМЗ

8

Менеджмент персоналу (рівень А – Самоменеджмент та організаційна поведінка): Модуль 2. Організаційна поведінка

НМЗ