• Вибіркові компоненти професійної підготовки ОПП «Менеджмент організацій та адміністрування» (2022)

Анотація навчальної дисципліни

НМЗ дисципліни

Курс

Семестр

Соціальне проектування

НМЗ

ІІ

3

Цифрова трансформація бізнесу

НМЗ

3

Прийняття управлінських рішень

НМЗ

3