• Обов’язкові дисципліни ОПП «Банківська справа та фінансовий консалтинг» (2022)

Обов’язкові дисципліни ОПП «Банківська справа та фінансовий консалтинг» (2022)

 

Анотація навчальної дисципліни

НМЗ дисципліни

Курс

Семестр

Економіко-математичні методи та моделі

НМЗ

ІІ

3

Банківська студія “Банківська система”

НМЗ

3

Міжнародна та регіональна економіка

НМЗНМЗ

3

Правове забезпечення діяльності суб`єктів господарювання

НМЗ

3

Бухгалтерський облік

НМЗ

3

Економіка підприємства

НМЗ

3

Філософія

НМЗ

4

Менеджмент

НМЗ

4

Цифрова економіка (для 07)

НМЗ

4

Фінанси  підприємств

НМЗ; НМЗ

4

Страхування

НМЗ; НМЗ

4

Фінансова безпека

НМЗ

4