• Вибіркові компоненти професійної підготовки ОПП «Бізнес-аналітика і аудит» (2021)

Вибіркові компоненти професійної підготовки ОПП «Бізнес-аналітика і аудит» (2021)

Анотація навчальної дисципліни

НМЗ дисципліни

Курс

Семестр

Облік і аудит:

Фінансова звітність

НМЗ

ІІІ

6

Програмне забезпечення економічного аналізу

НМЗ

6