• Обов’язкові дисципліни за ОПП «Менеджмент організацій та адміністрування» (2023)

 

Обов’язкові  дисципліни за ОПП «Менеджмент організацій та адміністрування» (2023)

 

Анотація навчальної дисципліни

НМЗ дисципліни

Курс

Семестр

Банківська студія «Корпоративне управління»:

Модуль 1. Бізнес-комунікації та соціальна відповідальність

НМЗ

І

1

Модуль 2. Іноземна мова в корпораціях

НМЗ

Глобальні проблеми сучасності

НМЗ

1

Корпоративна етика та культура

НМЗ

1

Адміністративний менеджмент

НМЗ

1

Менеджмент організацій

НМЗ

1

Управління персоналом

НМЗ

1

Методологія наукових досліджень підприємницької діяльності

НМЗ

1

Фінансовий менеджмент

НМЗ

2

Стратегічний менеджмент

НМЗ

2