• Обов’язкові дисципліни ОПП «Бізнес-аналітика і аудит» 2021

Обов’язкові дисципліни ОПП «Бізнес-аналітика і аудит» 2021

Анотація навчальної дисципліни

НМЗ дисципліни

Курс

Семестр

Іноземна мова за фахом

НМЗ

ІІІ

5

Банківська студія “Лідерство та командна робота”

НМЗ

5

Економічний аналіз

НМЗ

5

Маркетинг

НМЗ

5

Фінансовий облік за національними стандартами

НМЗ

5

Облік і звітність в системі оподаткування

НМЗ

6

Фінансовий облік за міжнародними стандартами

НМЗ

6

Фінансовий аналіз

НМЗ

6