• Вибіркові компоненти професійної підготовки ОПП «Бізнес-аналітика і аудит» (2022)

Вибіркові компоненти професійної підготовки ОПП «Бізнес-аналітика і аудит» (2022)

 

Анотація навчальної дисципліни

НМЗ дисципліни

Курс

Семестр

Вибрковий блок: Облік і аудит

Програмне забезпечення бухгалтерського обліку

НМЗ

ІІ

4

Вибіркова  компонента  за  каталогом  вибіркових  дисциплін

 

4