• Обов’язкові дисципліни за ОПП «Кібербезпека у фінансових технологіях» (2020)

Обов’язкові дисципліни за ОПП «Кібербезпека у фінансових технологіях» (2020)

 

Анотація навчальної дисципліни

НМЗ дисципліни

Курс

Семестр

Кібербезпека (Рівень E – Проектування інформаційних систем безпеки)

НМЗ

IV

7

Моделювання (Рівень D – Моделювання бізнес-процесів безпеки)

НМЗ

7

Математика (Рівень D – Методи та системи штучного інтелекту)

НМЗ

7

Кібербезпека (Рівень D – Комплексні системи захисту інформації)

НМЗ

8