• Вибіркові компоненти професійної підготовки ОПП «Менеджмент і глобальний бізнес» (2022)

Вибіркові компоненти професійної підготовки ОПП «Менеджмент і глобальний бізнес» (2022)

 

Анотація навчальної дисципліни

НМЗ дисципліни

Курс

Семестр

Облік і аудит   

НМЗ

ІІ

4

Основи міжнародного  бізнесу

НМЗ