• Обов’язкові дисципліни за ОПП «Комп’ютерні науки та інформаційні технології в бізнесі» (2020)

Обов’язкові дисципліни за ОПП «Комп’ютерні науки та інформаційні технології в бізнесі» (2020)

 

Анотація навчальної дисципліни

НМЗ дисципліни

Курс

Семестр

Технології захисту інформації

НМЗ

IV

7