• Обов’язкові дисципліни ОПП «Банківська справа та фінансовий консалтинг» (2023)

Обов’язкові дисципліни ОПП «Банківська справа та фінансовий консалтинг» (2023)

 

Анотація навчальної дисципліни

НМЗ дисципліни

Курс

Семестр

Вступ до фаху

НМЗ

І

1

Історія України

НМЗ

1

Іноземна мова

НМЗ

1,2

Банківська студія «Тайм менеджмент та міжособистісні комунікації в бізнесі»

НМЗ; НМЗ

1

Інформаційні технології      

НМЗ

1

Вища математика   

НМЗ

1

Мікроекономіка

НМЗ

1

Макроекономіка

НМЗ

2

Статистика

НМЗ

2

Гроші та кредит

НМЗ

2

Фінанси

НМЗ

2

Інвестування

НМЗ

2