• Обов’язкові дисципліни ОПП «Цифровий менеджмент» (2023)

Обов’язкові дисципліни ОПП «Цифровий менеджмент» (2023)

 

Анотація навчальної дисципліни

НМЗ дисципліни

Курс

Семестр

Вступ до фаху

НМЗ

І

1

Історія України

НМЗ

1

Іноземна мова

НМЗ

1,2

Банківська студія «Тайм менеджмент та міжособистісні комунікації в бізнесі»

НМЗ; НМЗ

1

Інформаційні технології      

НМЗ

1

Вища математика   

НМЗ

1

Мікроекономіка

НМЗ

1

Макроекономіка

НМЗ

2

Статистика

НМЗ

2

Соціологія

НМЗ

2

Українська мова за професійним спрямуванням

НМЗ

2

Теорії управління та концепції бізнесу

НМЗ

2

Психологія управління

НМЗ

2