• Вибіркові компоненти професійної підготовки за ОПП «Комп’ютерні науки» (2023)

Анотація навчальної дисципліни

НМЗ дисципліни

Курс

Семестр

Управління інформаційними процесами

НМЗ

І

2

Технології аналізу і автоматизації документообігу

 

Структурні методи аналізу зображень та теорія фракталів і хаоса

НМЗ

2

Прикладна криптологія

 

Методології наукових досліджень та інтелектуальна власність

НМЗ, НМЗ

2

Методика та організація наукових досліджень