• Практична підготовка та атестація за ОПП «Комп’ютерні науки та інформаційні технології в бізнесі» (2020)

Практична підготовка та атестація за ОПП «Комп’ютерні науки та інформаційні технології в бізнесі» (2020)

 

Анотація навчальної дисципліни

НМЗ дисципліни

Курс

Семестр

Бакалаврський тренінг (семінар)

НМЗ

IV

7

Виробнича практика

НМЗ

8

Кваліфікаційна бакалаврська робота

НМЗ

8