• Обов’язкові дисципліни ОПП «Цифровий менеджмент» (2022)

Обов’язкові дисципліни ОПП «Цифровий менеджмент» (2022)

 

Анотація навчальної дисципліни

НМЗ дисципліни

Курс

Семестр

Комп’ютерні системи та мережі

НМЗ

ІІ

3

Теорія організації

НМЗ

3

Правове забезпечення діяльності суб`єктів господарювання

НМЗ

3

Цифрова економіка ( для 07)

НМЗ

3

Менеджмент

НМЗ

3

Іноземна мова

НМЗ

3,4

Філософія

НМЗ

4

Операційний менеджмент

НМЗ

4

Системи обробки економічної інформації

НМЗ

4

Інформаційний менеджмент та теорія прийняття рішень

НМЗ

4