• Обов’язкові дисципліни ОПП «Комп’ютерні науки та інформаційні технології в бізнесі» (2023)

Обов’язкові дисципліни ОПП «Комп’ютерні науки та інформаційні технології в бізнесі» (2023)

 

Анотація навчальної дисципліни

НМЗ дисципліни

Курс

Семестр

Історія України

НМЗ

І

1

Банківська студія «Тайм менеджмент та міжособистісні комунікації в бізнесі»

НМЗ; НМЗ

1

Вступ до фаху

НМЗ

1

Інформаційні технології

НМЗ

1

Вища математика

НМЗ

1,2

Дискретна математика

НМЗ

1,2

Іноземна мова

НМЗ

1,2

Банківська студія «Банківська система»

НМЗ

2

Основи алгоритмізації та програмування

НМЗ

2

Алгебра і теорія чисел

НМЗ

2