• Обов’язкові дисципліни ОПП «Комп’ютерні науки та інформаційні технології в бізнесі» (2021)

Обов’язкові дисципліни ОПП «Комп’ютерні науки та інформаційні технології в бізнесі» (2021)

 

Анотація навчальної дисципліни

НМЗ дисципліни

Курс

Семестр

Комп’ютерні системи та мережі

НМЗ

ІІІ

5

Цифрова економіка

НМЗ

5

Спеціалізовані мови програмування

НМЗ

5

Технології розподільних систем та паралельних обчислень

НМЗ

5

Технічна англійська

НМЗ

6

Технологія створення програмних продуктів

НМЗ

6

Адміністрування та моніторинг комп’ютерних систем

НМЗ

6

Системний аналіз та теорія прийняття рішень

НМЗ

6

Управління інформаційною безпекою

НМЗ

6

Спеціальні розділи математики

НМЗ

ІІ

3

Алгоритми та структури даних

НМЗ

3

Об’єктно-орієнтоване програмування

НМЗ

3

Теорія ймовірностей та математична статистика

НМЗ

3,4

Філософія

НМЗ

4

Операційні системи

НМЗ

4

Фізика та електротехніка

НМЗ

4

Схемотехніка комп’ютерних систем

НМЗ

4

Системи обробки економічної інформації

НМЗ

4