• Обов’язкові дисципліни ОПП «Банківська справа та фінансовий консалтинг» (2020)

Обов’язкові дисципліни ОПП «Банківська справа та фінансовий консалтинг» (2020)

 

Анотація навчальної дисципліни

НМЗ дисципліни

Курс

Семестр

Економічний аналіз (рівень С – Аналіз банківської діяльності)

НМЗ

ІV

7

Фінансовий ринок

НМЗ

8