• Вибіркові компоненти професійної підготовки за ОПП «Облік і аудит в управлінні бізнес-процесами» (2023)

Анотація навчальної дисципліни

НМЗ дисципліни

Курс

Семестр

Вибірковий блок: Управлінський консалтинг

Управління ефективністю

НМЗ

І

2

Аудит та підтвердження звітності

НМЗ

2

Стратегічний аналіз

НМЗ

2

Вибіркова  компонента  за  каталогом  вибіркових  дисциплін

 

2