• Вибіркові компоненти професійної підготовки за ОПП «Облік і аудит в управлінні бізнес-процесами» (2023)

Вибіркові  дисципліни за ОПП «Облік і аудит в управлінні бізнес-процесами» (2023)

 

Анотація навчальної дисципліни

НМЗ дисципліни

Курс

Семестр

Вибірковий блок: Управлінський консалтинг

Управління ефективністю

НМЗ

І

2

Аудит та підтвердження звітності

НМЗ

2

Стратегічний аналіз

НМЗ

2

Методи та моделі прийняття рішень в аналізі та аудиті

НМЗ

2