• Обов’язкові дисципліни за ОПП «Облік і аудит в управлінні бізнес-процесами» (2023)

 

Обов’язкові дисципліни за ОПП «Облік і аудит в управлінні бізнес-процесами» (2023)

 

Анотація навчальної дисципліни

НМЗ дисципліни

Курс

Семестр

Глобальні проблеми сучасності

НМЗ

І

1

Обліково-аналітичне забезпечення фінансового менеджменту

НМЗ

1

Організація бухгалтерського обліку

НМЗ

1

Фінансова звітність

НМЗ

1

Оподаткування

НМЗ

1

Банківська студія «Корпоративне управління»:

Модуль 1. Бізнес-комунікації та соціальна відповідальність

НМЗ

2

Модуль 2. Іноземна мова в корпораціях

НМЗ