• Обов’язкові дисципліни ОПП «Кібербезпека у фінансових технологіях» (2021)

Обов’язкові дисципліни ОПП «Кібербезпека у фінансових технологіях» (2021)

 

Анотація навчальної дисципліни

НМЗ дисципліни

Курс

Семестр

Комп’ютерні системи та мережі

НМЗ

ІІІ

5

Цифрова економіка

НМЗ

5

Фізика та електротехніка

НМЗ

5

Комплексні системи захисту інформації

НМЗ

5

Великі дані в захисті інформації

НМЗ

6

Прикладна криптологія

НМЗ

6

Безпека комп’ютерних мереж

НМЗ

6

Технологія створення програмних продуктів

НМЗ

6

Спеціальні розділи математики

НМЗ

ІІ

3

Алгоритми та структури даних

НМЗ

3

Об’єктно-орієнтоване програмування

НМЗ

3

Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів

НМЗ

3

Теорія ймовірностей та математична статистика

НМЗ

3,4

Філософія

НМЗ

4

Операційні системи

НМЗ

4

Теорія інформації та кодування

НМЗ

4