• Обов’язкові дисципліни за ОПП «Фінансові технології та банківський менеджмент» (2022)

Анотація навчальної дисципліни

НМЗ дисципліни

Курс

Семестр

Професійна етика

НМЗ

ІІ

3