• Вибіркові компоненти професійної підготовки за ОПП «Комп’ютерні науки та інформаційні технології в бізнесі» (2020)

Вибіркові компоненти професійної підготовки за ОПП «Комп’ютерні науки та інформаційні технології в бізнесі» (2020)

 

Анотація навчальної дисципліни

НМЗ дисципліни

Курс

Семестр

Моделювання бізнес-процесів безпеки

НМЗ

ІV

7

Методи та системи штучного інтелекту

НМЗ

7

Проектування технологічних систем

НМЗ

7

Технологія комп’ютерного проектування

НМЗ

8

Крос-платформне програмування

НМЗ

8

Інформаційні системи і технології в обліку та банках

НМЗ

8