• Вибіркові компоненти професійної підготовки за ОПП «Комп’ютерні науки та інформаційні технології в бізнесі» (2020)

Вибіркові компоненти професійної підготовки за ОПП «Комп’ютерні науки та інформаційні технології в бізнесі» (2020)

 

Анотація навчальної дисципліни

НМЗ дисципліни

Курс

Семестр

Моделювання бізнес-процесів безпеки

НМЗ

ІV

7

Методи та системи штучного інтелекту

НМЗ

7

Проектування технологічних систем

НМЗ

7

Технологія комп’ютерного проектування   /

НМЗ

8

/   Системи комп’ютерного проектування

 

Крос-платформне програмування   /

НМЗ

8

/    Програмування мобільних додатків

 

Інформаційні системи і технології в обліку та банках    /

НМЗ

8

/    Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті