• Обов’язкові дисципліни за ОПП «Фінансові технології та банківський менеджмент» (2023)

Анотація навчальної дисципліни

НМЗ дисципліни

Курс

Семестр

Банківська студія «Корпоративне управління»:

Модуль 1. Бізнес-комунікації та соціальна відповідальність

НМЗ

І

1

Модуль 2. Іноземна мова в корпораціях

НМЗ

Фінансовий менеджмент

НМЗ

1

Банківський менеджмент

НМЗ

1

Фінансово-банківські технології

НМЗ

1

Фінансовий моніторинг

НМЗ

1

Страховий менеджмент

НМЗ

2

Глобальні проблеми сучасності

НМЗ

2