• Практична підготовка та атестація за ОПП «Бізнес-аналітика і аудит» (2020)

Практична підготовка та атестація за ОПП «Бізнес-аналітика і аудит» (2020)

 

Навчальна дисципліна

НМЗ дисципліни

Курс

Семестр

Професійний тренінг

НМЗ

ІV

7

Виробнича практика

НМЗ

8

Професійний бізнес-кейс

НМЗ

8

Атестаційний кваліфікаційний іспит за фахом

НМЗ

8