• Вибіркові компоненти професійної підготовки за ОПП «Менеджмент організацій та адміністрування» (2023)

Анотація навчальної дисципліни

Кількість кредитів

Курс

Семестр

Вибіркова компонента за каталогом

5

І

2

Вибіркова компонента за каталогом

5

Вибіркова компонента за каталогом

5

Вибіркова компонента за каталогом

4