• Вибіркові компоненти професійної підготовки за ОПП «Менеджмент організацій та адміністрування» (2023)

Вибіркові компоненти професійної підготовки за ОПП «Менеджмент організацій та адміністрування» (2023)

 

Анотація навчальної дисципліни

Кількість кредитів

Курс

Семестр

Бренд менеджмент

НМЗ

І

2

Міжнародний та крос-культурний менеджмент

НМЗ

Управління змінами

НМЗ

Прийняття управлінських рішень

НМЗ