• Обов’язкові дисципліни ОПП «Менеджмент і глобальний бізнес» (2022)

Обов’язкові дисципліни ОПП «Менеджмент і глобальний бізнес» (2022)

 

Анотація навчальної дисципліни

НМЗ дисципліни

Курс

Семестр

Економіко-математичні методи та моделі

НМЗ

ІІ

3

Філософія

НМЗ

4

Іноземна мова

НМЗ

3,4

Теорія організації

НМЗ

3

Банківська студія “Банківська система”

НМЗ

3

Міжнародна та регіональна економіка

НМЗНМЗ

3

Правове забезпечення діяльності суб`єктів господарювання

НМЗ

3

Цифрова економіка ( для 07)

НМЗ

4

Менеджмент

НМЗ

4