• Вибіркові компоненти професійної підготовки за ОПП «Фінансові технології та банківський менеджмент» (2023)

Анотація навчальної дисципліни

Кількість кредитів

Курс

Семестр

Вибіркова компонента за каталогом

8

І

2

Вибіркова компонента за каталогом

8

2

Вибіркова компонента за каталогом

6

2

Вибіркова компонента за каталогом

4

2