• Вибіркові компоненти професійної підготовки за ОПП «Фінансові технології та банківський менеджмент» (2023)

Вибіркові компоненти професійної підготовки за ОПП «Фінансові технології та банківський менеджмент»

 

Анотація навчальної дисципліни

Кількість кредитів

Курс

Семестр

Фінансова стабільність суб’єктів господарювання

НМЗ

І

2

Антикризовий фінансовий менеджмент

НМЗ

2

Ринок фінансових послуг

НМЗ

2

Захист прав споживачів фінансових послуг

НМЗ

2

Управління фінансовою стабільністю банку

НМЗ

2

Банківське регулювання та нагляд

НМЗ

2

Ризик менеджмент у банку

НМЗ

2

Захист прав споживачів банківських послуг

НМЗ

2